Het gebruik

Van Genesis tot Openbaring: Bijbel in de Una-taal

Soms is een eindpunt een begin. De Una Bijbel is vertaald en over enige tijd gedrukt. Nu komt het aan op gebruik. De beschikking over het Oude Testament geeft nieuwe inzichten en mogelijkheden bij de Una-bevolking.

Stel dat u alleen het Nieuwe Testament kende.
Wat zou dat doen met uw beeld van Wie de Heere is?

Gipson Malyo, Una-vertaler, getuigt van een verandering in zijn Godsbeeld door het vertalen van Hosea 5 vers 14. Daar zegt de Heere: ‘Want Ik zal Efraïm zijn als een felle leeuw, en den huize van Juda als een jonge leeuw; Ik, Ik zal verscheuren en henengaan; Ik zal wegvoeren, en er zal geen redder zijn.’ Gipson schrok ervan. Las hij het goed? Niet satan, maar de Heere Zelf als een verscheurende leeuw?
Toen het Evangelie in Langda kwam, werden de Una’s zeer aangesproken door het Vaderschap van God en de Heere Jezus als de oudste Broeder. Nu zag Gipson iets nieuws: God is goed, maar Hij is ook gevaarlijk. De eerstvolgende zondag nadat hij met het vertalen van dit vers bezig was, ging hij voor in de kerkdienst. De gemeente kreeg door zijn preek een nieuw inzicht mee: God is als een verscheurende leeuw voor Zijn volk, als het zich niet bekeert.

Stel dat u geen beschikking had over een psalmboek.
Welke psalmen zou u het meest missen?

De oudste generatie Una’s weet wat zingen is. Ze zijn de liederen nog niet vergeten die ze zongen in oorlogstijd en bij dansfeesten. Nu zingen ze heel anders. Zo’n dertig psalmen zijn berijmd in het Una, op de bekende Geneefse melodieën. De melodieën zijn vroeger aangeleerd na de kerkdiensten. Door hun totaal andere sfeer dan de oude Una-liederen scheppen ze afstand met het heidense verleden. Bovendien geven ze een verbinding met de Indonesische psalmen en met de Nederlandse traditie.
Welke psalmen zingen Una’s het liefst? Gipson Malyo aarzelt niet met antwoorden. ‘Psalm 42 en Psalm 81.’ Zijn dat misschien ook de psalmen die u het meest zou missen als u het Oude Testament niet kende? ‘Bij de psalmen zie je Gods kinderen in het hart’, zei Maarten Luther. Dan geeft de melodie niet de meeste verbinding, maar de geestelijke herkenning over grenzen heen die door het gebruik van Gods Woord tot stand komt.

Van Genesis tot Openbaring: Bijbel in de Una-taal. Dit is aflevering 6 van de ZGG Voorjaarsactie in 2022. In aflevering 5 is ingegaan op bijbelvertaalwerk als vak, waar veel kennis voor nodig is. Volgende week: aflevering 7.

Steun de Voorjaarsactie!
- Scan de QR-code op de afbeelding
- Gebruik deze Tikkie-link
- Geef via onze doneerpagina