Het resultaat

Van Genesis tot Openbaring: Bijbel in de Una-taal

Hoe kijk je naar het resultaat van je werk? De één maakt een grafiek, de ander neemt een toets af, een derde schrijft een rapport. Maar hoe kijken we naar het resultaat van 34 jaar Una-bijbelvertaalwerk?

Getal
Op Papoea worden ongeveer 250 stamtalen gesproken. In 50 van die talen is het Nieuwe Testament vertaald. De Una-Bijbel is de 7e voltooide Bijbel in een Papoea-taal (alle cijfers d.d. maart 2022).

Financiële betrokkenheid
Duizenden Una-Bijbels drukken kost veel geld. Dat geld komt uit verschillende bronnen.
1) De Gereja Jemaat Reformasi di Papua (GJRP). Dit is de kerk die is ontstaan uit het zendingswerk door ZGG. De kerk kiest ervoor de Una-Bijbel mede te financieren.
2) Ook Una-mensen in het bijzonder dragen bij aan de kosten van de Una-Bijbel. Daaruit blijkt het grote belang dat ze hechten aan de voltooide Bijbel in hun eigen taal.
3) ZGG is eveneens financieel betrokken. Het deputaatschap hecht vanouds veel waarde aan Woordverkondiging vanuit de Bijbel in de eigen taal. Dat wordt zichtbaar in het bijdragen aan de afronding van het Una-vertaalwerk.
Zo blijkt uit de financiering van drie kanten dat deze Bijbel een resultaat van samenwerking is.

Overhandiging
De Una-Bijbel wordt momenteel gedrukt door het Indonesisch Bijbelgenootschap. Naar verwachting is dit werk uiterlijk 31 mei 2022 gereed. De oplage wordt vervolgens verscheept naar Papoea en naar de Langda-vallei vervoerd. Hier zijn nog enkele weken mee gemoeid.
Naar verwachting zal in juli of augustus 2022 tijdens een feestelijke bijeenkomst de officiële overhandiging van de Una-Bijbel plaatsvinden. Dat zegt iets over de vreugde van de betrokkenen, en het bijzondere feit dat de 7e volledige Bijbel op Papoea zijn weg heeft gevonden.

In doorwerking
Alle genoemde ‘resultaten’ van het Una-vertaalwerk zijn mooi, maar raken niet de kern. Het gaat erom dat Gods Woord spreekt in het hart van de Una’s en het geloof in Christus werkt en versterkt. Van dat resultaat wordt wel iets zichtbaar, maar pas op de jongste dag zal duidelijk worden hoeveel vrucht Gods Woord onder de Una’s heeft gedragen.

Toch weten we meer. Toen Dick en Margreet Kroneman zich op 16 december 1987 in de gereformeerde gemeente van Utrecht met hun ja-woord verbonden aan het bijbelvertaalwerk in het Una, kregen ze als uitzendtekst Jesaja 55 vers 10-11 mee.

‘Want gelijk de regen en de sneeuw van den hemel nederdaalt, en derwaarts niet wederkeert; maar doorvochtigt de aarde, en maakt, dat zij voortbrenge en uitspruite, en zaad geve den zaaier, en brood den eter; alzo zal Mijn woord, dat uit Mijn mond uitgaat, ook zijn, het zal niet ledig tot Mij wederkeren; maar het zal doen, hetgeen Mij behaagt, en het zal voorspoedig zijn in hetgeen, waartoe Ik het zende.’


Het echtpaar Kroneman heeft zich bij hun levenswerk afhankelijk geweten van de Heere: voor hun werk, en voor de vrucht op hun werk. Wat een rijkdom dat de Heere vanuit Zijn Woord laat zien dat bijbelvertaalwerk gegarandeerd resultaat meedraagt. ‘Mijn woord (…) zal doen, hetgeen Mij behaagt, en het zal voorspoedig zijn in hetgeen, waartoe Ik het zende.’

Dit is een foto van de overhandiging van het Una Nieuwe Testament in 2007.

Van Genesis tot Openbaring: Bijbel in de Una-taal. Dit is aflevering 8 van de ZGG Voorjaarsactie in 2022. In aflevering 7 is ingegaan op de vertaling van het vierde kruiswoord, dat ons tweetalig is overgeleverd, in de Una-taal. Met deze aflevering besluiten we de online campagne ter gelegenheid van de Voorjaarsactie.

Nog niet bijgedragen aan het streefbedrag van € 20.000? Doe het dan snel!
- Scan de QR-code op de afbeelding
- Gebruik deze Tikkie-link
- Geef via onze doneerpagina