Instituering gemeente El Amparo in Guayaquil

Afgelopen zondag 13 februari 2022 werden in aanwezigheid van een visitatieteam van ZGG vier ambtsdragers bevestigd in de gemeente El Amparo in Guayaquil. Het gaat om twee ouderlingen, één diaken en een predikant. Met de bevestiging van de ouderlingen en diaken is El Amparo een zelfstandige geïnstitueerde gemeente van de Iglesia Cristiana Reformada en Ecuador (ICR) geworden.

Instituering gemeente
Zendingsdeputaat ds. S. Maljaars ging zondagmorgen voor in een dienst waarin hij preekte uit 1 Petrus 5: 2a: Weidt de kudde Gods, hebbende opzicht daarover. Hij stond stil bij de opdracht om de kudde Gods te weiden. Hij legde uit dát de kudde geweid moet worden en hóe deze geweid moet worden. Dit betrok hij op de drie ambten van predikant, ouderling en diaken, waarbij hij aandacht schonk aan het weiden, regeren en verzorgen van de kudde. Daarbij wees hij op de grote Herder Christus, Die Zijn schapen zo lief had dat Hij Zijn leven voor hen gaf.
Aansluitend bevestigde ds. Maljaars de ouderlingen Ulbio Muñoz en Javier Chancay en diaken Servero Quimis. Zendingsdeputaat ds. M. Blok sprak daarna de net gevormde kerkenraad en de gemeente toe vanuit 1 Thessalonicensen 5: 12-14. Hij overhandigde de kerkenraad een Bijbel.

Bevestiging predikant
Aansluitend bevestigde ds. Maljaars Jorge Chancay tot predikant. Na zijn ja-woord knielde Chancay voorin de volle kerk. De zegen werd uitgesproken in het Nederlands en Spaans door ds. Maljaars en ds. Fidel Guaman. Aan de handoplegging namen bovendien deel ds. M. Blok, zendingsdeputaat ouderling A.J. Stufken, ouderling Ulbio Muñoz, ds. Fidel Guaman, ds. Fabricio Medina en theologisch toeruster Dick Korpel.

Intrededienst predikant
In de intrededienst diezelfde zondag preekte ds. Chancay uit Spreuken 27: 23a: Zijt naarstig om het aangezicht uwer schapen te kennen. Hij benadrukte dat een herder de kudde moet kennen en daarom actief opzoekt. Vanuit vers 1 verbond hij de onzekerheid van ons bestaan met de oproep om naarstig te zijn. Er is ‘geestelijke alertheid’ nodig die geen uitstel duldt. Dit is niet slechts een taak van de dominee, maar ook van de kerkenraad, en van iedereen in de gemeente.

Grote belangstelling
De diensten werden bijgewoond door veel leden van de andere zendingsgemeenten, namelijk in Portoviejo, Machala en Quevedo. Door middel van een livestream kon ook meegeleefd worden door belangstellenden uit diverse werelddelen.

Evangelist Dani Alava spreekt zijn broeder Jorge Chancay hartelijk toe.

Vreugdevolle gebeurtenissen
Aan deze twee bijzondere diensten is veel vooraf gegaan. Op zondag 6 februari werd Dani Alava na het afronden van zijn studie officieel als evangelist in de gemeente El Camino in Quevedo aangesteld. De evangelisten Steven Baan en Cristian Dekker gingen in deze dienst voor. Dit betekent dat er naast Nederlandse evangelisten nu ook een Ecuadoraanse evangelist werkzaam is.

Ds. M. Blok overhandigt Dani Alava enkele boeken van Watson en Calvijn.

Een andere belangrijke gebeurtenis was dat kandidaat Jorge Chancay het beroep aannam dat op hem was uitgebracht door de gemeente El Amparo in Guayaquil. Deze gemeente koos in dezelfde bijeenkomst de ambtsdragers die nu de kerkenraad vormen.
ZGG zond vorige week een visitatieteam naar Ecuador voor het bevestigen van de gekozen ambtsdragers, het afnemen van het classicale examen van Jorge Chancay en zijn bevestiging tot predikant. Een belangrijk doel van kerkelijk zendingswerk is immers het bevestigen van ambtsdragers en aanstellen van evangelisten. De gebeurtenissen in de achterliggende tijd geven verwachting voor de toekomst van de Iglesia Cristiana Reformada en Ecuador en zijn voor het thuisfront in Nederland reden tot dankbaarheid.

Het visitatieteam in Ecuador bezoekt de in dienst getreden evangelist Dani Alava en zijn gezin.

14 februari 2022
P. Eikelboom