Kerst en jaarwisseling 2020

Licht in een lockdown

Het einde van 2020 zal in stilte zijn. Stil in ons land, stil in de kerken, stil misschien in huis. Ieder beleeft dit anders.

Biedt deze periode gelegenheid om uw handen nog meer dan anders te vouwen? Denk dan aan deze woorden van Christus uit Lukas 10 vers 2: 'Bidt dan de Heere des oogstes, dat Hij arbeiders in Zijn oogst uitstote.'
Als Jezus deze woorden uitspreekt, is Hij omringd door veel mensen. Hij ziet ze: de verloren schapen van het huis van Israël. Ze hebben geen herder en dolen rond; vermoeid en verstrooid. Christus' oog is op hen, vol ontferming over hun verlorenheid. Hij weet het: er zijn arbeiders nodig om te werken in het Koninkrijk van God.

Zo is het ook bij de jaarwisseling van 2020. Gods huis is nog niet vol; zendingswerk is nodig en vacatures bij ZGG staan open. Jesaja profeteert in hoofdstuk 9 vers 1: 'Het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien: degenen die wonen in het land van de schaduw des doods, over dezelve zal een licht schijnen.' Het is een boodschap van Advent, waarheid geworden met Kerst. Een boodschap van hoop voor het zendingswerk, ook in 2021. 

Wilt u in de lockdown meer doen dan bidden voor arbeiders in Gods Koninkrijk? Een drietal programma's rond het zendingswerk kunt u terugkijken via ons YouTube-kanaal. Alle drie zijn ze de moeite waard.

1. Symposium 'Achter de schermen - De realiteit van zendingswerk'.
Afscheidsbijeenkomst ter gelegenheid van het vertrek van Jan van Doleweerd bij ZGG; gehouden op 30 oktober 2020 in Zeist. 
Klik hier om terug te kijken.

2. Zeeuwse zendingsdag
De jaarlijkse zendingsbijeenkomst in Zeeland, gehouden op 14 november 2020 in 's-Gravenpolder. Sprekers ds. S. Maljaars, ds. J.M.D. de Heer en zendingswerker Hanneke Boer.
Klik hier om terug te kijken.

3. Zendingsavond 'Leven in een andere taal'
Landelijke vrouwen(verenigings)avond, gehouden op 1 december 2020 in Geldermalsen. Sprekers Hanneke Boer en Aline van de Maat.
Klik hier om terug te kijken.