Ontmoeting NRC en ZGG in Nigeria

Deze week ontmoeten de Nigeria Reformed Church (NRC) en ZGG elkaar in Lagos, Nigeria. De ontmoeting is bedoeld voor de bespreking van tal van zaken. De gesprekken gaan vooraf aan de vergaderingen van de Generale Synode van de NRC die volgende week plaatsvinden.
De NRC vaardigt zeven broeders af naar Lagos. Het zijn de leden van het moderamen van de Generale Synode. Namens ZGG zijn ds. W. Harinck en Jan-Kees Kooijman aanwezig.

V.l.n.r.: rev. Jonathan Nwoji, rev. Ignatius Onwe, ds. W. Harinck, rev. Johnson Ebeke, Jan-Kees Kooijman, ouderling Isaiah Opoke, rev. Sunday Nkuda, evangelist Christoffer Ojbaga, evangelist Ugbala Opohoke

Tijdens de bespreking komen veel onderwerpen langs. De broeders praten over de stand van zaken en het welbevinden van de gemeenten in Nigeria en in Nederland. De NRC doet verslag van de ontwikkelingen op het Nigeria Reformed Theological College (NRTC), de bijbelschool. Ook de samenwerking tussen de NRC en ZGG in de periode 2024-2026 is onderwerp van gesprek. Met elkaar wordt over het thema urban mission en de toekomst daarvan nagedacht. In maart 2023 bracht ds. J.B. Zippro op uitnodiging van de NRC een werkbezoek bij dit thema in Nigeria.

De besprekingen zijn in volle gang

De Nigeriaanse broeders spreken hun blijdschap uit met het feit dat vijftig jaar na de komst van het Evangelie het vuur niet is uitgeblust. De NRC is voornemens in 2024 stil te staan bij het jubileum.
Jan-Kees Kooijman overhandigt namens ZGG het boek The Redemptive Acts aan rev. J.A. Ebeke, voorzitter van de Generale Synode. Deze preekschetsenbundel is ontwikkeld door de Commissie Theologisch Onderwijs (CTO) en geeft handvatten bij het preken over de heilsfeiten. De uitgave zal onder meer worden ingezet bij het onderwijs op de NRTC.

De ontmoeting in Lagos geeft de mogelijkheid om de onderlinge band te bestendigen. De Nigeriaanse broeders kunnen de uitkomsten van de besprekingen rapporteren op de synode.

Jan-Kees overhandigt ds. Ebeke een exemplaar van The Redemptive Acts