Psalmzangmiddag in Albanië

Op zondagmiddag 24 maart zit het kerkzaaltje in Tepelenë, Albanië, vol mensen. Zeventig personen uit vijf verschillende gemeenten met gereformeerde signatuur komen bijeen om nieuwe psalmen te leren. 

Het zendingsteam stimuleert het zingen van psalmen in de diensten en bij kerkelijke activiteiten. Er zijn alleen niet veel psalmen in het Albanees beschikbaar. De bestaande kerkliedcultuur in Albanië stamt uit de jaren '90, na de val van het communisme, en heeft veel Engelstalige invloed ondergaan. Toch hecht het team waarde aan het gebruik van psalmen en bijbelliederen. Daarmee kan immers Gods eigen Woord gezongen worden, in plaats van teksten van mensen. 

Tijdens de psalmzangmiddag hebben de aanwezigen eerst nagedacht over redenen om te zingen, de waarde van samenzang en het belang van het Psalmenboek in Gods Woord. Daarna heeft elke gemeente een nieuwe psalm aangeleerd aan de deelnemers. Deze psalmen zijn in de afgelopen tijd gemaakt door gemeenteleden en zendingswerkers met gevoel voor taal en poëzie. Ze hebben er melodieën van Engelse hymnes bij uitgekozen. Het team in Albanië hoopt dat het inoefenen van deze nieuwe psalmen ook een stimulans voor de aanwezigen is om nog meer psalmen op muziek te zetten. 

De psalmzangmiddag droeg ook bij aan meer onderlinge betrokkenheid tussen de vijf gemeenten, die elkaar door de afstanden niet heel vaak ontmoeten. Betrokkenheid die boven 'gezelligheid' uitstijgt door het samen zingen uit Gods Woord: 'Hallelujah! Prijs den HEERE' (Ps. 146:1). De middag is afgesloten met Psalm 133: 'Ziet, hoe goed en hoe liefelijk is het, dat broeders ook samenwonen.' (vs 1, zie video).