Theologische curriculum

ZGG heeft het voornemen om in Albanië en in Ecuador een gereformeerde theologische opleiding te beginnen voor leden van de ZGG-gemeenten, de Presbyteriaanse gemeenten en eventuele andere geïnteresseerden. We hopen daardoor toekomstige ambtsdragers en andere leiders te vormen en het is ons gebed dat er uit de studenten ook evangelisten en predikanten voort mogen komen. Er is inmiddels een curriculum en een plan gemaakt. Omdat deze taak voor ons veel te groot is, is er samenwerking gezocht met Miami International Seminary, een onderwijsinstelling op gereformeerde grondslag die theologisch afstandsonderwijs verzorgt.

We hopen dat er studenten zijn, die zich gedrongen voelen tot het volgen van zo'n studie. Die hun leven willen besteden in de dienst van de Heere, bereid zijn hun werktijd en vrije tijd op te offeren en ook een (beperkte) financiële bijdrage te leveren. Het aantal mensen dat zich tot nu toe geïnteresseerd heeft getoond is te klein om te kunnen starten. Maar voor de verzelfstandiging van de Albanese gemeenten en  verspreiding van het gereformeerd gedachtegoed is het wel nodig.

Daarom willen we u vragen deze zaak mee te nemen in het gebed, om de leiding en hulp van de HEERE: ‘Zo de HEERE het huis niet bouwt, te vergeefs arbeiden deszelfs bouwlieden daaraan; zo de HEERE de stad niet bewaart, te vergeefs waakt de wachter.’ (Psalm 127)