Totdat Hij komt

Onlangs heb ik op een zondagmorgen gesproken in Lushnjë, een 'oude' protestantse gemeente in Albanië. Dat wil zeggen dat die gemeente al spoedig na de val van het communisme in 1991 is gesticht. De aanleiding daarvoor was het feit dat een kolonel, die werkte bij de inlichtingendienst van het Albanese leger, bij het afluisteren van internationale radiozenders terecht kwam bij Trans World Radio. Vele nachten heeft hij zo het Evangelie gehoord en is hij tot geloof gekomen. Wonderlijk zijn Gods wegen! TWR heeft hem en andere bekeerde luisteraars later opgezocht en hen verbonden aan zendelingen. Zo is het tot stichting van vier gemeenten gekomen. De voormalige kolonel is al jaren de voorganger van de gemeente in Lushnjë. Deze gemeenten zijn behoudend van aard en als ZGG hebben we er goed contact mee. Zo heb ik in die gemeente van Lushnjë een tijdlang cursus gegeven en zo af en toe mag ik er voorgaan.

Na de dienst werd ik aangesproken door een man op leeftijd, die meer dan 40 jaar docent was geweest op een middelbare school, uiteraard opgeleid in de communistische tijd. Als sinds 1994 is hij onder het Woord. Hij had een vraag: 'Hoe kan de Heere Jezus bij de instelling van het Heilig Avondmaal nu zeggen, in de woorden van Paulus: 'totdat Hij komt'? Want de Heere Jezus is toch al in het hart van Zijn kinderen gekomen door Zijn Geest?' Ik antwoordde dat het Avondmaal vooruitziet naar de tweede komst van de Heere Jezus. Het antwoord van die man: 'Natuurlijk zal de Heere Jezus onze ziel tot Zich nemen als we sterven. En eens zal Hij komen om de wereld te oordelen. Maar dat Hij ook onze lichamen tot Zich nemen zal in heerlijkheid - dat kan ik niet geloven.'

Misschien heeft het in die gemeente ontbroken aan een stuk onderwijs. Al geloof ik vast dat die gemeente de apostolische geloofsbelijdenis onderschrijft, waarin 'de wederopstanding des vleses' wordt beleden. Het kan ook liggen aan het materialistische wereldbeeld waarin die docent is grootgebracht en waarin wonderen niet kunnen voorkomen. Het zou de moeite waard zijn om er meer navraag naar te doen. Hoe dan ook, de noodzaak tot voortgaand en verdiepend bijbels onderwijs is met zo'n gebeurtenis weer eens aangetoond. En daarvoor mogen we in dit land zijn en de openingen die er zijn benutten. Onder inwachting van Gods zegen.