Volledige Bijbel in de Una-taal

Van Genesis tot Openbaring: Bijbel in de Una-taal

‘Ja.’ Eén woord. Daarmee heeft ZGG een bedrag van € 20.000 toegezegd. Deze flinke som geld is het streefbedrag voor de Voorjaarsactie van 2022. Hiermee wordt het drukken van de volledige Bijbel in de Una-taal voor een deel bekostigd.

Het Una-vertaalteam. V.l.n.r.: ds. Nebius Maling (voorzitter vertaalcommissie Una Bijbel), Neson, Gipson, Dick, Betuel, Margreet, Melkias

In 1988 vertrokken Dick en Margreet Kroneman naar Papoea om het bijbelvertaalwerk in het Una te starten. Samen met een vertaalteam hebben ze steeds doorgewerkt aan de vertaling van eerst het Nieuwe Testament en daarna het Oude Testament. Het vertaalwerk is nu afgerond; het ziet ernaar uit dat deze zomer de volledige Bijbel in de Una-taal kan worden overhandigd aan de bevolking. 

Is Gods Woord uw en jouw richtsnoer voor geloof en leven? Raken bijbelteksten en psalmverzen uw hart? Dan voelt u hoe onmisbaar de Bijbel in de moedertaal is. Gun dit de Una’s op Papoea ook en draag bij aan het drukken van de gehele Bijbel in de Una-taal.

Online campagne

In de maanden maart en april wordt de actie door middel van een online campagne van extra informatie voorzien. In een aantal afleveringen geeft ZGG extra informatie over Gods Woord onder de Una-stam op Papoea. 
Aflevering 1 | Van Genesis tot Openbaring: Bijbel in de Una-taal
Aflevering 2 | De drijfveer
Aflevering 3 | De omvang
Aflevering 4 | De kennis
Aflevering 5 | De rijkdom
Aflevering 6 | Het gebruik
Aflevering 7 | Groot belang
Aflevering 8 | Het resultaat

Van Genesis tot Openbaring: Bijbel in de Una-taal. ZGG Voorjaarsactie 2022.

Nog niet bijgedragen aan het streefbedrag van € 20.000? Doe het dan snel!
- Gebruik deze Tikkie-link
- Geef via onze doneerpagina