Voorjaarsactie 2023

Boze machten, zware vervloekingen. In Albanië geeft dit veel mensen angst, en soms zelfs paniek. ZGG richt zich met de Voorjaarsactie op het zoeken naar onbereikten, om ook hen de bevrijdende kracht van het Evangelie te brengen.

Het is een lange reis naar Tirana. Maar Miran heeft het er graag voor over. Het beklemmende gevoel na het vinden van die amulet aan zijn omheining beheerst de hele familie. Ineens hing dat ding tussen de druivenstruiken! Iemand stuurt boze krachten en vervloeking op hen af, maar wie? Waarom? En… is er nog meer in huis te vinden wat het kwaad opwekt?
Voor het antwoord op die laatste vraag reist hij naar Tirana. Daar woont helderziende Elda. Hoe oud ze ook is, ze heeft de gave om te voelen of hun huis weer bevrijd is van de boze macht of dat er nog meer is.

Occulte kracht

Nog niet zo lang geleden hoorden zendingswerkers in Albanië van deze gebeurtenis. Het was niet voor het eerst dat ze met occulte machten in aanraking kwamen in het Europese zendingsland op slechts 2.000 kilometer afstand van Nederland. Toch kwam deze situatie wel heel dichtbij. Vooral de tastbaarheid van het occulte, in de vorm van mensen en spullen die ogenschijnlijk onschuldig zijn, overtuigt hen van de macht van de boze in Albanië.

Bezoek aan huis

Miran legt Elda de situatie uit en vraagt of het huis vrij is na het vernietigen van de amulet. Elda schudt haar hoofd. ‘Er is iets wat kwaad kan doen, maar ik moet langskomen om het te kunnen vinden.’
Het vervoer wordt direct geregeld; er is geen tijd te verliezen. Al snel stapt Elda het huis van Mirans familie binnen. Ze staat even stil, neemt de omgeving in zich op, en dan gaat een huivering door haar heen. Ze begint te beven, verkrampen, verstijven en trillen. De boze macht is aanwezig, overduidelijk!
De zoektocht naar de oorzaak leidt naar de bank in de woonkamer. Onder de kussens vindt Miran kledingstukken van zijn overleden oma. Verslagen kijken de aanwezigen elkaar aan. Deze vondst maakt duidelijk dat iemand hen dood wenst. Het is de ergste vervloeking die ze hadden kunnen bedenken. Er is ook maar één middel om de vloek af te wenden. Miran sleept met enkele anderen de besmette bank naar buiten en steekt hem in brand. Met de vlammen zal het kwaad gekeerd worden.

Onzichtbaar

Wat een beklemmende gebeurtenis. Elda ziet er gewoon uit als een lieve, oude vrouw; we zouden haar vriendelijk groeten op straat. Miran en zijn familie hebben niets gedaan om de boze macht op te zoeken of binnen te halen. De kleding van de overleden oma en de bank in de kamer zijn niet opvallend of bijzonder. En toch staan deze mensen en deze voorwerpen onder invloed van de boze. Er is onzichtbaar iets gebeurd wat zichtbare gevolgen heeft gekregen.
Dat is ook op een andere manier het geval. In de familie van Miran is één echtpaar dat christen is geworden. Gods Geest – onzichtbaar – woont in hen en dat hebben ze openbaar gemaakt. Daarom zijn zij níét bang voor de vervloeking en doodswens: ‘Jezus Christus is sterker dan de dood en machtiger dan de duivel. We mogen op Hem vertrouwen!’ Wat een bevrijdende woorden. Ze zijn een getuigenis van hoop en moed in een situatie van dodelijke angst.

Zielszorg

Dit getuigenis wordt door slechts weinigen in Albanië gehoord. Het handjevol protestantse christenen in het land heeft grote moeite om gelegenheid en middelen te vinden om het Evangelie verder te brengen. Diep in de bergen of langs uitgestrekte dalen liggen vele dorpjes met weinig inwoners waar de Bijbel niet aanwezig is. Het bereiken van deze afzonderlijke dorpen kost tijd en moeite. Maar intussen leven de dorpsbewoners in angst voor het kwaad en nadert ook in hun leven de onvermijdelijke dood. Wie zal zorgen voor hun ziel?
De komst van een bezoeker wordt in zo’n dorp meteen opgemerkt. Albanese christenen geloven dat (regelmatig) bezoek aan onbereikte mensen de beste manier is om het Evangelie voor hen te openen. Het team van ZGG heeft besloten dit werk mogelijk te maken door financiële middelen en digitaal evangelisatiemateriaal te (helpen) ontwikkelen. Daarmee wordt het zoeken naar onbereikten een speerpunt in het werk van ZGG in Albanië.

Help mee

Zoekt u mee? Geef dan vrijmoedig uw bijdrage aan de Voorjaarsactie, zodat een dorpenwerker aan de slag kan gaan. Maar laat uw gift vooral samengaan met uw gebed om openingen bij onbereikten en het werk van Gods Geest, zodat steeds meer Albanezen bevrijd worden van kwade machten en leren vertrouwen op Jezus Christus.

Volg de online campagne

De komende zeven weken volgen we een 'dorpenwerker' in Albanië bij het werk dat hij doet. In een lange brief aan zijn moeder doet hij verslag van allerlei ontmoetingen. Elke week verschijnt een volgend stuk van de brief. Lees mee en beleef mee voor welke situaties een dorpenwerker kan komen te staan. Let op: de brief is geen historisch verslag, maar een impressie. 
Aflevering 2 | Brief #1: Lieve moeder...
Aflevering 3 | Brief #2: Miserabele plaats
Aflevering 4 | Brief #3: 'Ik vertrek naar Amerika'
Aflevering 5 | Brief #4: 'God zorgt goed voor ons'
Aflevering 6 | Brief #5: Daar stond een schaap...
Aflevering 7 | Brief #6: Ik drong niet tot hen door
Aflevering 8 | Brief #7: 'Ik zou graag meer willen lezen'

Steun de Voorjaarsactie!

1. Gebruik de machtigingskaart bij dit artikel in de Paulus van maart 2023 (pagina 8-9).
2. Doneer via de doneerpagina op onze website.
3. Gebruik deze Tikkie-link voor een snelle overboeking.
4. Scan onderstaande QR-code voor dezelfde Tikkie-link.