Voorjaarsactie 2024 Catalina Orteaga

‘Sinds 2003 woon ik in Isla Trinitaria. Het is hier rustig. De huizen en straten zijn de laatste tijd veel beter geworden. Dit is de plaats waar mijn kinderen zijn geboren.
Vroeger woonden we vlak bij de kerk El Amparo. Mijn zoon ging met vrienden naar de zondagsschool. Ik werd uitgenodigd voor de kerstviering en mocht een voedselpakket ophalen. Dat was de eerste keer dat ik in de kerk kwam. Daarna ben ik als bezoeker blijven komen. Mensen uit de kerk vroegen me wanneer ik belijdeniscatechisatie zou gaan volgen. In mei 2023 ben ik lid van de kerk geworden.
Het is goed om lid van de gemeente te zijn. De kerk verandert je leven, ook al zijn de preken soms moeilijk om te begrijpen. Ik help op de zondagsschool bij de twee oudste groepen. Dat is belangrijk werk, want door de zondagsschool komen nieuwe kinderen bij de kerk. En zoals bij mij ook gebeurde, kunnen daardoor de ouders bereikt worden.
In de kerk krijg ik uitleg van de Bijbel. Dat mis ik als ik thuis ben. De mensen in de kerk zijn ook belangrijk. Ze zijn niet mijn eigen bloed, maar er is aandacht en zorg voor elkaar. Dat is fijn; mijn eigen familie woont ver weg.
Ik denk dat onze kerk in de wijk Isla Trinitaria weinig betekenis heeft. Om mensen te bereiken, zou je kunnen evangeliseren van deur naar deur, maar daar moet je wel heel goed op voorbereid zijn. Je moet antwoorden kunnen geven op de vragen die mensen stellen. Ik denk dat het werk met de kinderen wel een middel is om mensen naar de kerk te trekken. Daar moeten we mee doorgaan in onze gemeente El Amparo. Want ook al zijn de kinderen soms alleen maar trouw om de voordelen die de kerk hen geeft, via hen komen de moeders toch binnen. Ik hoop dat ze dan door de boodschap zullen blijven.’

Catalina Orteaga (47 jaar) woont met haar man, zoon en twee dochters op de hoek van een straat in de wijk Isla Trinitaria. Haar man en zijzelf hebben op dit moment geen werk.

Online campagne

Dit is de eerste ontmoeting met zes gemeenteleden van El Amparo in Guayaquil. Volgende week: Segundo Chancay
Lees hier het startartikel en maak kennis met de gemeente.

Steun de Voorjaarsactie!

1. Gebruik de machtigingskaart bij dit artikel in de Paulus van maart 2024 (pagina 8-9).
2. Doneer via de doneerpagina op onze website.
3. Gebruik deze Tikkie-link voor een snelle overboeking.
4. Scan onderstaande QR-code voor dezelfde Tikkie-link.