Voorjaarsactie 2024 Severo Quimis

‘Isla Trinitaria ligt in het zuiden van Guayaquil. Tegenwoordig zijn er veel gevaarlijke plaatsen in de wijk. Zelf woon ik aan de overkant van de wijk in een vergelijkbare buurt als Isla Trinitaria.
Mijn buurjongen en vriend Dani Alava werd christen in de gemeente El Amparo. Dat was een grote verrassing voor mij. Dani nodigde me uit voor bijbelstudie bij hem thuis en voor een noche de cánticos*. Ik houd erg van muziek. In 2010, het jaar daarna, was ik in twijfel. Ik bezocht soms wel, soms niet de activiteiten in de kerk. In 2011 raakte de Heere mijn hart aan. Dat veranderde mijn leven. Ik ging cursussen doen. Dat was best moeilijk, want ik wist weinig van Gods Woord, en ik moest ineens weer gaan studeren. Voordat ik naar de kerk kwam, was ik al begonnen om mijn leven te verbeteren. Maar in de kerk kwam ik erachter dat Gód het hart verandert, en dat ik dat dus niet zelf voor elkaar kan krijgen. In 2013 ben ik lid van El Amparo geworden.
Ik heb verschillende taken in de gemeente gedaan, waar ik veel van heb geleerd. Al lange tijd ben ik betrokken bij de administratie van de kerk. De commissie houdt zich bezig met wat er binnenkomt aan geld en hoe dat uitgegeven kan worden. Dat is een grote verantwoordelijkheid. Het geld is van de kerk, dus is het van God, en zijn de uitgaven ook voor God. Het is daarom heel belangrijk dat we transparant zijn richting de gemeenteleden, zeker nu we zelfstandig zijn. Minstens één keer per jaar leggen we open verantwoording af in de ledenvergadering. Dat geeft vertrouwen. En we kunnen met elkaar ook vooruitkijken naar de tijd dat we zelf het salaris van onze predikant moeten betalen, waarvoor meer collectegeld nodig is.
Sinds 2022 ben ik diaken in de gemeente El Amparo. Ik had niet verwacht dat ik het zou worden, maar ik werd gekozen. Ik ben de enige diaken. Daarom is het fijn dat ik kan samenwerken met het diaconaal comité. We bezoeken mensen en beslissen met elkaar waar we welke hulp geven. Dat kost tijd, waarin ik niet kan werken en geen geld verdien. Maar ik heb deze verantwoordelijkheid van God gekregen. Zou ik dat offer dan niet brengen? Wat God voor mij deed, was zoveel groter dan dit. Daarom doe ik dit werk in liefde.
Als gemeente komen we samen in een gebedshuis. Daar klinkt de prediking, en daar vandaan kunnen we het Woord delen met mensen die het nog niet kennen. God verzamelt Zijn kerk, daar ben ik van overtuigd. Maar El Amparo is geen volmaakte gemeente. Ook wij kunnen veel leren van de brieven van Paulus. Ik hoop dat onze gemeenteleden met woord en daad laten zien hoe het is om als christen te leven, en dat onze gemeente groeit. Niet alleen in de breedte, maar ook in geestelijk opzicht.
Nergens op aarde is een volmaakte kerk te vinden. We hebben hier een strijd te strijden en dat vraagt om volharding in de dingen van God. ‘Maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden’ (Matth. 24:13). We moeten de kracht vinden in God en Zijn Heilige Geest.’

*Noche de cánticos: zangavond in de kerk om met de gemeente en eventuele gasten de liederen uit de zangbundel te oefenen.

Severo Quimis woont met zijn moeder, haar man, zijn broer en diens kinderen net buiten de wijk Isla Trinitaria. Hij werkt als taxichauffeur en vervoert vooral schoolgaande kinderen en mensen met een beperking.

Online campagne

Dit is de laatste ontmoeting met zes gemeenteleden van El Amparo in Guayaquil. Vorige week: Jijan Salazar
Lees hier het startartikel en maak kennis met de gemeente.

Steun de Voorjaarsactie!

1. Gebruik de machtigingskaart bij dit artikel in de Paulus van maart 2024 (pagina 8-9).
2. Doneer via de doneerpagina op onze website.
3. Gebruik deze Tikkie-link voor een snelle overboeking.
4. Scan onderstaande QR-code voor dezelfde Tikkie-link.