Voorjaarsactie 2024

De vorming van een christelijke gemeente in Ecuador gaat niet vanzelf. Maar de waarde van zo'n gemeente is groot. ZGG geeft met de Voorjaarsactie in 2024 gemeente-opbouw in Ecuador een gezicht vanuit de gemeente El Amparo in Guayaquil. 

‘Niemand kiest ervoor om in Isla Trinitaria te wonen’, zegt Cristina Torres stellig. De 43-jarige Ecuadoraanse single weet waar ze over praat: ze woont al vanaf haar jeugd in de wijk aan de zuidwestkant van Guayaquil. Ze begrijpt best dat taxichauffeurs liever geen klanten naar de wijk brengen. Een paar maanden geleden nog maakte ze mee dat een passagier in de taxi de sleutel uit het contactslot trok en op het dak van het huis naast Cristina gooide. De passagier en zijn toegesnelde vrienden konden de chauffeur op hun gemak beroven. Criminaliteit viert hoogtij in Isla Trinitaria.

El Amparo

In deze wijk bevindt zich de gemeente El Amparo: de toevlucht. Hier begon in 1995 het zendingswerk door ZGG in Ecuador. Bijna dertig jaar later is het zendingswerk uitgebreid naar Portoviejo, Machala, Quevedo en Manta. In Guayaquil is de gemeente El Amparo inmiddels zelfstandig.
De gemeente telt momenteel zevenendertig leden. De kerkenraad bestaat uit de ouderlingen Ulbio Muñoz en Javier Chancay. Severo Quimis is diaken. Sinds 2022 dient Jorge Chancay de gemeente als predikant.
Het merendeel van de leden van El Amparo woont in Isla Trinitaria. Enkele leden komen meer uit het noorden van Guayaquil.

Vertrouwen

Een Ecuadoraan heeft meestal weinig vertrouwen in de ‘kerk’, van welke soort dan ook. ‘We horen allemaal de verhalen over misbruik en uitbuiting’, zegt Cristina. ‘De zendingswerkers hebben bij El Amparo de goede volgorde gekozen: eerst evangeliseren, onderwijzen en de inhoud overbrengen. Pas daarna is een kerkgebouw gekomen, zonder dat dit een groot financieel offer vroeg. Ze hebben ook een goed voorbeeld gegeven, wat door leden van de gemeente overgenomen wordt. Er is meer huwelijkse trouw en positieve aandacht voor de kinderen.’
Met de komst van zendingswerkers zagen inwoners van Isla Trinitaria hoe een goed gezin in elkaar zit: een vader, moeder en kinderen die liefdevol met elkaar omgaan. Veel kinderen in de wijk rond de kerk worden opgevoed door een oma en een moeder. De meeste mannen spelen geen rol bij het grootbrengen van de kinderen; velen verlaten zelfs hun gezin.

Cristina Torres

Gemeentevorming

ZGG streeft in Ecuador naar gemeentevorming. Dat past bij de zendingsopdracht in Mattheüs 28 vers 19. Onderwijzen, dopen en leren zijn zaken die, door middel van de ambten, in de christelijke gemeente plaatsvinden (Hand. 11 en 13, 1 Kor. 1:21).
De Bijbel geeft meer kenmerken van de christengemeente. Ze is heilig; eigendom van de Heere (Hand. 20:28) en door Hem apart gezet (1 Petr. 2:9). Ze is pastoraal, zoals Christus de goede Herder is, Die zorg heeft voor Zijn schapen. Ze is missionair: gericht op het behoud van anderen (1 Petr. 2:9). Ze bidt (Matth. 18:19), is diaconaal (Gal. 6:10) en beweegt zich in een vijandige wereld (2 Tim. 3:12). Paulus vergelijkt de gemeente in 1 Korinthe 12 met een lichaam, dat uit verschillende leden bestaat. Het is een eenheid, in alle verscheidenheid.

Ontwikkeling

Het valt in Ecuador niet mee om een christelijke gemeente te vormen. De familie, het eigen bloed, staat voor Ecuadoranen op de eerste plaats. Echte verbinding zoeken met mensen buiten de familie kennen ze vaak niet.
De omgeving helpt ook niet mee. Het is verleidelijk en soms noodzakelijk om te werken op zondag. De prediking is moeilijk als je weinig hebt gestudeerd. De omstandigheden in Isla Trinitaria brengen een geregeld christelijk leven in de war.
De gemeente El Amparo is dus in ontwikkeling. Zelfstandigheid is geen eindstation; een eigen predikant is niet het einde van conflicten. Ondanks dat alles leeft de gemeente. Het lichaam bestaat uit zevenendertig leden, die allemaal verschillend zijn, maar samenkomen rond het Woord van God. Zo is gemeente El Amparo de voorloper voor de zendingsgemeenten in Portoviejo, Machala en Quevedo.

Volg de online campagne

Wie zijn de mensen die deze gemeente vormen? Hoe zijn zij bij de gemeente gekomen? En welke waarde heeft El Amparo voor hen, voor bezoekers van de activiteiten en voor de wijk Isla Trinitaria?
Vanaf 5 maart 2024 start een online campagne om een antwoord op deze vragen te geven. Ontmoet Catalina, Segundo, Haydee, Cristina, Jijan en Severo: zes leden van de gemeente El Amparo. Zij vertellen hun verhaal.

Steun de Voorjaarsactie!

1. Gebruik de machtigingskaart bij dit artikel in de Paulus van maart 2024 (pagina 8-9).
2. Doneer via de doneerpagina op onze website.
3. Gebruik deze Tikkie-link voor een snelle overboeking.
4. Scan onderstaande QR-code voor dezelfde Tikkie-link.