Voorjaarsactie 2021

Meer Bijbel voor de Mogofin

Alatala la malasi kuma telenta, a si mògè juse laseewa.
Voor ons is dit raadseltaal. Maar voor een Mogofin-spreker in Guinee is het duidelijk wat hier staat. ‘De bevelen des HEEREN zijn recht, verblijdende het hart’ (Ps. 19: 9a).

In Guinee wordt al jaren gewerkt aan de vertaling van de Bijbel in het Mogofin. Diverse bijbelboeken zijn geheel of gedeeltelijk vertaald. In het jaar 2021 gaan andere bijbelgedeelten door een intensief proces van controle, zodat ze kunnen verschijnen.

Recent zijn de vertalingen van Leviticus, Filippenzen en van dertig psalmen gereed gekomen. Op dit moment werkt Peter de Niet met zijn team aan de vertaling van Jeremia en aan de controle van 1 en 2 Thessalonicenzen, 1 Petrus, Jakobus en 1 Timotheüs.

Vertalen vraagt geduld. Het is een langdurig werk dat veel nauwkeurigheid vergt. Het is een verantwoordelijk werk, want het gaat over de woorden Gods. Daarnaast moeten de vertalers in de gaten houden of jong en oud de woorden in de bijbelvertaling begrijpen. Bovendien kan niet iedereen in Guinee het Mogofin zomaar lezen. Daarom zoeken de zendingswerkers meer manieren om de mensen kennis te laten maken met de inhoud van de Bijbel. Alles bij elkaar is de Bijbel vertalen dus ook een financieel kostbaar werk.

Wilt u, wil jij dit belangrijke vertaalwerk steunen? Uw gift is meer dan welkom! Maar steunt u Peter en zijn vertaalteam ook door gebed? Onder Gods zegen kunnen zij meer bijbelboeken vertalen en verspreiden, zodat Gods Koninkrijk zal worden uitgebreid.

Meer Bijbel voor de Mogofin. Dit is de aftrap van de ZGG Voorjaarsactie in 2021. Bekijk hier aflevering 2.

Steun de Voorjaarsactie!
- Scan de QR-code op de afbeelding
- Gebruik deze Tikkie-link
- Geef via onze doneerpagina