Werkbezoek ds. J.B. Zippro aan Nigeria

In de periode maart/april is deputaat ds. J.B. Zippro drie weken lang in Nigeria geweest. Op verzoek van de Nigeria Reformed Church (NRC) reist hij rond in het kader van het doordenken van en bijdragen aan urban mission.

Gedurende zijn bezoek trekt ds. Zippro op met rev. Jonathan Nwoji. Samen ontmoeten ze veel voorgangers van kleine christelijke gemeenten in grote steden. Ze ondersteunen hen door de bijbelstudie aan het einde van de middag te leiden en door op zondag voor te gaan in de dienst. Ook voeren ze lange gesprekken waarin alle ruimte is om de zorgen én mogelijkheden van stadszending met elkaar te delen.

Ds. J.B. Zippro en rev. Jonathan Nwoji leiden gedurende hun reis verschillende keren de bijbelstudie aan het einde van de middag.

De NRC is vanouds betrokken op de bewoners van de uitgestrekte plattelandsgebieden in het zuiden van Nigeria, maar zou meer willen doen in dichtbevolkte wijken in grote steden. In dat kader staan de ontmoetingen en gesprekken tussen ds. Zippro en rev. Nwoji en deze voorgangers.

Uit de gesprekken komt naar voren dat evangeliseren in de stad voor soms lastige situaties stelt. Hoe kom je aan een plek voor een kerkgebouw? Wat doe je met verstoringen rondom het kerkgebouw, zoals hangplekken? Hoe ga je om met hoogopgeleide bezoekers van de dienst die weggaan omdat de voorganger geen vloeiend Engels spreekt?

Het vliegt ook ds. Zippro aan, als hij om veiligheidsredenen een dag in het hotel moet doorbrengen. Wat kunnen rev. Nwoji en hij beginnen in de miljoenensteden van Nigeria? Een dag gedwongen rust brengt als vanzelf bij Gods Woord. In Johannes 6 beschikt een jongen over vijf broden en twee visjes. De discipel Andreas zegt in verlegenheid: ‘Maar wat zijn deze onder zovelen?’ Zo kijkt de Heere niet. Jezus vermenigvuldigt die paar broden en visjes en geeft overvloed. Dát geeft hoop, ook voor urban mission.

Na ruim drie weken is ds. Zippro weer veilig geland op Nederlandse bodem. Dat is reden voor dankbaarheid, zeker gezien de ontvoering van ds. N. Ude die kort daarna plaatsvond. Terugblikkend op het werkbezoek constateert ds. Zippro dat dit niet alleen heeft bijgedragen aan het doordenken van stadszending in Nigeria, maar ook aan versterking van de band tussen de Nigeria Reformed Church en de Gereformeerde Gemeenten.

Wat kunnen enkele mensen beginnen in de miljoenensteden van Nigeria?