Werken met het Woord

Wist u dat twee Guineese mannen de vertaling van de Bijbel in het Mogofin beginnen? Als geboren Mogofin-sprekers leggen zij de basis voor de vertaling. Op de foto staan ze helemaal links en direct rechts van Peter de Niet.

Het vertaalwerk verloopt in verschillende stappen.

Stap 1: Frans naar Mogofin
De twee Guineese vertalers raadplegen verschillende vertalingen van de Bijbel in het Frans en in Guineese talen. Ze maken met behulp daarmee een eerste vertaling naar het Mogofin. Ze doen dat in een speciaal computerprogramma.

Stap 2: Controle vanuit brontaal
Peter de Niet controleert de eerste vertaling vanuit de brontaal (Hebreeuws of Grieks). Hij bespreekt de tekst met de vertalers, waarbij hij wijzigingen voorstelt. Ook zorgt hij voor consequente keuzes bij de vertaling.

Stap 3: Controle begrijpelijkheid
De vertaalde tekst wordt voorgelezen aan de oude mannen van het dorp. Peter de Niet stelt vragen om de begrijpelijkheid van de vertaling vast te stellen. Opnieuw worden wijzigingen in het vertaalde gedeelte aangebracht.

Stap 4: Mogofin naar Frans
Nu kan de terugvertaler aan de slag. Hij vertaalt de Mogofin-tekst naar het Frans zonder daar een Franse Bijbel naast te houden.

Stap 5: Controle door vertaalconsulent
Het proces nadert de afronding. Een vertaalconsulent van Wycliffe/SIL leest nauwkeurig de Franse terugvertaling. Samen met Peter de Niet, de Guineese vertalers en enkele anderen wordt zo de Mogofin-vertaling nog eens gecontroleerd. Na eventuele laatste wijzigingen stelt de vertaalconsulent de vertaling vast.

Stap 6: Publicatie en verspreiding
Het nieuw-vertaalde gedeelte kan worden gedrukt. Vaak verschijnt de tekst in twee schriften: het Mogofin-alfabet en het Arabisch schrift. In Guinee zijn namelijk veel mensen die alleen Arabisch hebben leren lezen op de Koranschool. Daarnaast spreekt een Mogofin-spreker de nieuwe tekst in, zodat het gedeelte ook als audiobestand zijn weg kan vinden onder de mensen.
Het zendingsteam in Guinee verspreidt de vertaalde bijbelboeken op markten, via alfabetiseringsklassen, in hun persoonlijke netwerk en via de gratis kalenders.

Meer Bijbel voor de Mogofin. Na aflevering 2 is dit de derde bijdrage in de ZGG Voorjaarsactie 2021. Bekijk hier aflevering 4.

Steun de Voorjaarsactie!
- Scan de QR-code op de afbeelding
- Gebruik deze Tikkie-link
- Geef via onze doneerpagina