Werkzaamheid van het Woord

‘We maken minder ruzie met elkaar’, zeggen de vrouwen tegen Fennie Haase. Bijna negen jaar woont Fennie in Garama als vrouwen- en alfabetiseringswerker. Zij maakt gebruik van de vertaalde bijbelgedeelten bij haar gesprekken met de vrouwengroep.

Het zijn gesprekken die de vrouwen voeren, in de setting die in Garama gebruikelijk is. Kinderen scharrelen rond, een kip komt kakelend langs en een van de vrouwen bereidt een pan eten.
Intussen geeft Fennie bijbels onderwijs, op de manier die aansluit bij deze Guineese vrouwen. Ze vertelt eenvoudig wat de Bijbel zegt en geeft antwoord op de vragen die dat oproept.

‘Fennie, werkelijk waar’, zegt een van de deelnemers van de vrouwengroep op een dag. ‘Sinds ik weet dat die slechtheid uit mijn hart komt, ben ik opgehouden om steeds maar weer wraak te zoeken.’
Haar woorden bevestigen wat de andere vrouwen zeiden. Haar woorden zijn ook waar: Fennie ziet haar beduidend minder vaak ruziën. Maar… Fennie heeft nooit letterlijk verteld dat de slechtheid uit het hart komt. Hoe komt deze vrouw aan die wijsheid?

Waar Gods Woord komt, komt ook Gods Geest. In de diepte van het hart werkt dat iets uit, wanneer de Heere het wil en waar Hij het wil.

Meer Bijbel voor de Mogofin. Na aflevering 3 is dit de vierde bijdrage in de ZGG Voorjaarsactie 2021. Bekijk hier aflevering 5.

Steun de Voorjaarsactie!
- Scan de QR-code op de afbeelding
- Gebruik deze Tikkie-link
- Geef via onze doneerpagina