Ingeschakeld

Videoserie 'Gods Woord gaat voort' (7)

Deze aflevering sluit de serie af. Het 'thuisfront' komt nu voor het voetlicht. Elk gemeentelid wordt ingeschakeld voor het zendingswerk; sommigen met een bijzondere taak, anderen door middel van meeleven, giften en gebed.

De aflevering bestaat uit vier onderdelen.
00.00-08.26 Just van Toor gaat in gesprek met TFC-leden Nelske van Ginkel, Cor Meijer en Marina Sinke (TFC = Thuisfrontcommissie)
08.26-10.40 Just van Toor en Hanneke van Eckeveld presenteren het jaarverslag over 2019
10.40-12.11 Ds. G.W.S. Mulder doet een dringende oproep 12.11-15.05
De serie sluit af met een hartelijke groet van zendingswerkers uit Albanië, Ecuador en Guinee

De videoserie 'Gods Woord gaat voort' is ontwikkeld als alternatief voor de geannuleerde zendingsdag op 20 juni 2020. De serie bestaat uit zeven afleveringen die vanaf 8 mei 2020 tot en met 20 juni 2020 gepubliceerd zijn.