Carolien Geluk

Carolien Geluk

Carolien Geluk is uitgezonden als kinder-, jeugd- en vrouwenwerker in Albanië.

Bekijk
Peter Hout

Peter Hout

Peter Hout is in opleiding tot evangelist in Albanië.

Bekijk
Pieter van Ojen

Pieter van Ojen

Pieter van Ojen is als evangelist werkzaam in Durrës.

Bekijk
Willemien van Schothorst

Willemien van Schothorst

Willemien van Schothorst is begeleider van het jeugd- en vrouwenwerk in Albanië.

Bekijk
Henk Visser

Henk Visser

Henk Visser is evangelist in Tepelenë.

Bekijk
Gerard Wassink

Gerard Wassink

Gerard Wassink is theologisch toeruster vanuit Tirana.

Bekijk
Gerdine Zoeteman

Gerdine Zoeteman

Gerdine Zoeteman is jeugd- en vrouwenwerker in Durrës.

Bekijk