Hanneke Boer

In september 2018 werd ik vanuit de gemeente van Tricht- Geldermalsen uitgezonden naar het zendingsveld Cambodja. Gods heil moet geboodschapt en Zijn eer verteld worden onder de heidenen (Psalm 96). Daarom zoek ik hier de ontmoeting met de mensen, op de plaats waar ze zich bevinden. Hierin richt ik mij vooral op vrouwen en kinderen.

De eerste twee jaar volgde ik taal- en cultuurstudie in de hoofdstad Phnom Penh. Daarna ben ik verhuisd naar de provinciestad Siem Reap, waar ik nu mag wonen en leven onder de Cambodjanen.

Het werk in Cambodja voor ZGG is pionierswerk. Daarom staan deze jaren in het teken van het leggen van verbindingen en het krijgen van een plaats onder de mensen. Natuurlijk gaat dat om de mensen in mijn directe leefomgeving. Maar het gaat ook om het leren kennen van lokale kerkjes en andere organisaties. Via deze relaties zal duidelijk worden hoe en waar er plaats is voor activiteiten om ook hier de volken Zijn wonderen te vertellen.