Harrie den Otter

Eind 2022 mochten wij benoemd worden om uit te gaan naar het zendingsveld Cambodja. In oktober 2023 zij we vanuit onze gemeente Haamstede uitgezonden. De eerste twee jaar richten we ons op het leren van het Khmer en het gaan begrijpen van de lokale cultuur. Aanvankelijk zullen wij hiervoor in de hoofdstad Phnom Penh verblijven. Nadien hopen we naar het noorden van het land te trekken.

Het zendingswerk in Cambodja betreft pionierswerk. Door onder de Cambodjanen te gaan wonen en werken, hopen we als evangelist mogelijkheden te krijgen voor het delen van de Bijbelse boodschap. Deze boodschap is voor ieder van belang, ook voor Cambodjanen. Wij zien ernaar uit daarmee van betekenis te mogen zijn voor onze verre naasten en geloven dat God Zijn heerlijke Koninkrijk ook onder hen wil oprichten.