Wiegert Heres

In januari 2023 zijn wij benoemd voor het zendingswerk in Cambodja. Sinds maart 2023 volgden we een opleidingstraject. Samen met mijn vrouw Johanna en onze kinderen Amy, Joah, Leah, Job en Thirza bereidden we ons voor op de uitzending eind oktober vanuit onze gemeente Deventer.

In de eerste periode zullen we in de hoofdstad Phnom Penh wonen waarbij de aandacht gericht wordt op taal- en cultuurstudie. Om tot het hart van de Cambodjanen te komen, is het noodzakelijk om hun taal te spreken en hun cultuur te begrijpen. Veel Cambodjanen leven in grote duisternis en hebben geen besef dat ze een keer voor God moeten verschijnen. De Heere Jezus heeft de opdracht gegeven om uit te gaan en het Evangelie te brengen onder alle volken. Er moeten nog mensen gered worden. Het is ons verlangen dat wij door God als een schakeltje gebruikt mogen worden in Cambodja.