Cristian Dekker

Van Middelburg naar Quito... Een ingrijpende verhuizing en niet alleen voor mij, maar natuurlijk ook voor mijn vrouw Annelien en onze kinderen Marylène, Daniël en Gilian. In augustus 2020, tijdens ons verlof in Nederland, heeft de Heere ons een dochtertje erbij gegeven: Yessenia. In april 2022 ontvingen we een zoontje: Lawrence. Hij werd geboren in een ziekenhuis in Quito. 

Voordat ik bij ZGG werd aangenomen, werkte ik als docent godsdienst op het Calvijn College in Goes. We zijn lid van de gemeente Middelburg-Zuid. In deze gemeente ben ik ouderling geweest.

Op dinsdag 24 april 2018 zijn we uitgezonden met de woorden uit Psalm 72: 16: 'Is er een handvol koren in het land op de hoogte der bergen, de vrucht daarvan zal ruisen als de Libanon; en die van de stad zullen bloeien als het kruid der aarde.' Op vrijdag 11 maart 2019 zijn wij verhuisd van Quito naar Portoviejo, waar we het werk van evangelist en familie Elenbaas hebben overgenomen. Het doel van ons werk is het toewerken naar een zelfstandige gemeente met een eigen kerkenraad en (hopelijk) een eigen predikant. Daarnaast is het nodig dat de zendingsgemeente zélf een evangeliserende houding behoudt om het Goede Nieuws te verspreiden in de eigen omgeving.