Theologische toerusting

ZGG is op verschillende plaatsen betrokken bij gemeentevorming. Een gemeente heeft leden nodig en daarom geven onze evangelisten onder andere catechisatie, waarna de deelnemers lid kunnen worden. Maar daarmee stopt het proces van kennisoverdracht niet. Dit is het moment waarop de theologisch toeruster in het proces betrokken raakt. In samenwerking met de lokale evangelisten geeft hij cursussen die bijbelkennis betreffen, over allerhande theologische onderwerpen, maar bijvoorbeeld ook op het gebied van leidinggeven.
Maar deze cursussen kunnen niet lukraak worden gekozen. Er moet een kader zijn waarin een en ander past, zodat er vanuit een doelgericht opleidingstraject gewerkt wordt. Zo’n curriculum is in samenwerking met verschillende partijen tot stand gekomen, omdat een belangrijke subdoelstelling is dat de theologische opleiding over de verschillende velden (Albanië en Ecuador) voor zover als mogelijk identiek is. Maar, met zo’n curriculum begint het werk pas.