Steven Baan

Op 1 november 2018 zijn we begonnen aan een opleidingsperiode van acht maanden. Op 2 juli 2019 vond onze uitzenddienst plaats vanuit de gemeente Utrecht. Op 4 juli 2019 vertrok ik samen met mijn vrouw Karine en onze kinderen Josephine, Daniël, Amélie, Matthias en Jonathan naar Quito. De eerste tijd besteedden we aan het wegwijs worden in de stad, het regelen van de noodzakelijke administratieve zaken en kennismaken met een aantal lokale mensen. Daarna wachtte de taalstudie.

Van Quito verhuisden we naar Machala om aan de slag te gaan in de jonge zendingsgemeente Palabra Eterna (het Eeuwige Woord). In Machala wachtte nog een periode van overdracht door de familie Seppenwoolde, voordat zijzelf repatrieerden naar Nederland. Als de Heere het geeft hopen we hier zo lang als nodig is te werken, om deze gemeente te begeleiden in de weg naar zelfstandigheid.

Voor ons gezin was het een bijzonder moment toen we op 23 februari 2023 verblijd werden met de geboorte van een dochter, Luciana. Doordat ze in Machala geboren is, heeft ze (ook) de Ecuadoraanse nationaliteit.