Truus Verweij

Alweer een aantal jaar geleden keek ik nog eens goed op de wereldkaart. Ecuador, een land zo’n 10.000 kilometer bij Nederland vandaan. Ik schrok best van de afstand, maar vanaf die dag was Ecuador geen dag meer uit mijn gedachten. Een vacature voor onderwijsondersteuner liet mij niet los. Ik solliciteerde, werd aangenomen en vertrok in augustus 2018 naar Ecuador. Naast dat ik lesgaf aan de zendingskinderen, maakte ik van alles mee op het zendingsveld. De nood van de volken ging steeds zwaarder wegen. De Heere werkte in deze periode een verlangen om Hem te mogen dienen met een eenparige schouder. ‘Opdat zij allen de Naam des HEEREN aanroepen’ (Zefanja. 3: 9).   

Per 1 februari 2021 ben ik benoemd als begeleider van het vrouwenwerk in Ecuador. In Nederland volgde een leerzame en praktische voorbereidingsperiode. Per 24 augustus 2021 ben ik uitgezonden door de gemeente van Apeldoorn. In Ecuador heb ik eerst taal- en cultuurstudie gevolgd. Op dit moment ben ik bezig met het doen van onderzoek naar de behoeftes van vrouwen die onze zendingsposten bezoeken. Ik neem hiervoor interviews af en probeer me zoveel mogelijk te verplaatsen in de leefwereld van de Ecuadoraanse vrouw. Na de periode van onderzoek hoop ik het vrouwenwerk in de gemeentes te begeleiden en samen met de Ecuadoraanse vrouwen Gods Woord te onderzoeken.