Annemieke Vader

Op 22 februari 2017 ben ik vanuit de gemeente Houten uitgezonden om in Guinee, in de stad Boké, vrouwen- en jongerenwerk te beginnen. In dat jaar werd ook Teun Hakvoort uitgezonden om evangelisatiewerk in Boké voort te zetten.

De eerste jaren waren gericht op het leren van de Susu-taal, op het leggen van contacten en het leren kennen van de cultuur. Dat leerproces gaat nog steeds door maar het is na een aantal jaren wel meer duidelijk geworden waar de mogelijkheden liggen om mensen het Evangelie te vertellen en welke deuren de Heere heeft geopend.

Sinds twee jaar geef ik les op een middelbare school in Boké. De lessen hebben te maken met de leefstijl van jongeren, zoals voeding, sociale media, kleding, roken, alcohol, weddenschappen en seksualiteit. Ongeveer 85% van de leerlingen is moslim, maar het Woord van God, als Richtsnoer voor het dagelijks leven, mag in elke les een plaats hebben.

Op twee verschillende plekken in Boké zijn we in 2021 begonnen met kinderwerk. De kinderen komen graag luisteren naar de Bijbelse verhalen. Ook zingen we Susu liederen met hen. Omdat het kinderwerk in de open lucht in de wijk plaatsvindt luisteren voorbijgangers ook vaak mee. Het zaad van het Evangelie wordt gestrooid en de Heere zal er mee doen wat Hem behaagt.

In Boké komt een groepje christenen elke zondag samen. Vaak zoek ik hen ook thuis op om te weten hoe het met hen gaat of om samen uit de Bijbel te lezen. Dat levert vaak mooie gesprekken op waarbij we samen leerling zijn.