Maarten Baan

Dankdag 2020. We vroegen Rhodé: ‘Waar wil je voor danken?’ Rhodé: ‘Voor de zending!’ En zo mochten we als gezin de Heere danken voor onze benoeming bij ZGG.

In januari 2021 zijn we gestart met de mooie, leerzame en verrijkende voorbereidingsperiode. Na een periode van opleiding in Nederland en taalstudie in Frankrijk zijn we op 11 oktober 2022 als evangelist uitgezonden naar het dorp Coliah in Guinee. Ons uitzien is om hier als christen te mogen leven en het zaad van het Evangelie te mogen strooien. Dat alles in afhankelijkheid van de Heere, Die de vrucht geeft.