Peter de Niet

‘De volken zullen u, o God, loven,’ staat er in Psalm 67. Het is een belofte die als een rode draad door onze uitzending heen loopt. Het is ons verlangen dat alle knie zich zal buigen 'in de Naam van Jezus' (Filip. 2:10). Onze taak ligt voornamelijk op het gebied van bijbelvertaalwerk, waardoor mensen in (West-)Afrika de woorden van God in hun eigen taal krijgen. Woorden waarmee God tot hen spreekt, maar ook woorden waarmee zij Hem kunnen loven.

Samen met mijn vrouw Ineke zoeken we naar gelegenheden om de bijbelse boodschap niet alleen te vertalen, maar ook bij de doelgroep te brengen door middel van marktwerk en andere vormen van bijbelverspreiding.

Na onze uitzending in 2013 vanuit onze thuisgemeente Amersfoort hebben we eerst negen jaar in Guinee gewoond, onder de Mogofin bevolkingsgroep. Terwijl de bijbelboeken vertaald werden door lokale vertalers, was het mijn taak om met hen en anderen uit de gemeenschap die vertaling te controleren en klaar te maken voor uitgave. Eind 2022 zijn we met onze kinderen Joseph en Miriam verhuisd naar Dakar, de hoofdstad van buurland Senegal. Vandaar blijf ik op afstand het Mogofin bijbelvertaalwerk begeleiden. 

Tegelijk mag ik me ook inzetten voor bijbelvertaalprojecten van Wycliffe-SIL elders op het continent. Als vertaalconsulent check ik regelmatig een vertaald bijbelboek met vertaalteams in een van de honderden andere Afrikaanse talen, met de bedoeling dat Gods Woorden in een betrouwbare, begrijpelijke en natuurlijke vertaling uitgegeven kunnen worden.