Peter de Niet

Een tijd geleden was een van onze lokale bijbelvertalers bezig met het inspreken van psalmen. We nemen vertaalde bijbelgedeelten op, om die beschikbaar te kunnen stellen als MP3-bestand. Mensen die niet kunnen lezen of schrijven, kunnen zo toch het Woord van God horen. De vertaler las voor: ‘De volken zullen U, o God, loven’ (Psalm 67). Dat is voor mij de kern van mijn werk. Dat de volken God zullen loven.

Ik heb theologie gestudeerd en koos voor een specialisatie in bijbelvertaalwerk. Het was mijn verlangen om die kennis in te mogen zetten ergens op de wereld, maar toen was voor mij nog niet duidelijk dat het Guinee zou worden. In 2012 ben ik aangenomen.
Na een toerustingsperiode in Nederland en Frankrijk werden we op 10 september 2013 uitgezonden vanuit onze thuisgemeente Amersfoort. Samen met mijn vrouw Ineke en onze kinderen Joseph en Miriam vertrokken we naar Guinee. Het bijbelvertaalwerk vormt de spits van mijn werk, maar we zoeken dus ook naar (andere) manieren om moslims met het Evangelie in aanraking te brengen. Daarbij werken we als teamleden veel samen. Ook zendingswerker Fennie Haase en evangelist Jos Kardol wonen in Garama.