Indonesië

Papoea
Papoea, een provincie van Indonesië, is het oudste zendingsveld van ZGG. In februari 1962 wordt het eerste zendingsteam uitgezonden naar het toenmalige Nieuw-Guinea. Het begin van de zending namens de Gereformeerde Gemeenten is hiermee een feit. ZGG heeft steeds gewerkt onder de Mek-bevolking, Yali-bevolking en Una-bevolking. Op 25 juni 1984 wordt de Gereja Jemaat Reformasi di Papua geïnstitueerd. Daarmee is de uit het zendingswerk ontstane dochterkerk een zusterkerk geworden. Dit wordt zichtbaar in de meerjarenafspraken die over en weer gemaakt worden, de uitwisseling tijdens tweejaarlijkse conferenties, het bezoeken van elkaars generale synodes en de toegang tot de kansel van predikanten van deze kerk.
De GJRP heeft tientallen gemeenten in een bergachtig gebied. In Wamena zijn het Kerkelijk Bureau en de hogere theologische school (STT, sinds 2010) gevestigd. Sinds 2012 is alleen nog voor het begeleiden van bijbelvertaalprojecten een door ZGG uitgezonden echtpaar werkzaam. Er zijn meerjarenafspraken met de GJRP, waarin de steun aan de zusterkerk wordt afgebouwd.

Bali
In de jaren ’90 is op initiatief van emerituspredikant ds. G. Kuijt en de heer A. Mol een theologische opleiding gestart. Deze school, Johanes Calvin, is niet verbonden aan een bepaald kerkgenootschap. De theologische school biedt op bacherlor- en masterniveau studierichtingen aan die voorbereiden op werk in de kerk en voor het onderwijs. Naast het verplichte vakaanbod is er veel aandacht voor de gereformeerde geloofsleer. Enkele studenten die lid zijn van de GJRP op Papoea hebben hier een vervolgopleiding gevolgd. ZGG zond van 2013 tot 2020 een (deeltijd) theologisch docent uit ten behoeve van deze opleiding.