Dick Kroneman

Het is al een tijd geleden dat we zijn uitgezonden. Op 16 december 1987 vond de uitzenddienst plaats vanuit de Gereformeerde Gemeente van Utrecht. In die stad hebben we allebei theologie gestudeerd. Wat is er in die tijd veel veranderd! Wat onveranderd is gebleven is de noodzaak om uit te gaan om Gods Woord bij de mensen te brengen. Waar ook ter wereld.
De eerste periode van ons werk op Papoea woonden we in Langda, een dorpje in het binnenland van Papoea. Dagelijks waren we betrokken bij de vertaling van het Nieuwe Testament in de Una-taal. In 2007 is dit deel van de Bijbel gereedgekomen. In die eerste periode werden ook onze drie zoons geboren.
Later gingen we aan de kust wonen, in de stad Sentani. Een deel van onze tijd begeleiden we de vertaling van het Oude Testament in de Una-taal. De daadwerkelijke vertaling wordt door Papoea’s verricht, maar begeleiding en bemoediging is erg belangrijk.
Daarnaast werken we via Wycliffe ook als consultant voor verschillende andere bijbelvertaalprojecten op diverse plaatsen in Azië. Het is mooi om te zien hoe steeds meer de verantwoordelijkheid komt de liggen bij de mensen die de vertaling ook moeten gaan gebruiken, terwijl de begeleiders meer op afstand ondersteuning bieden.