Leespreek over de bekering van de Ninevieten

Preek over Lukas 11:32 van ds. W. Harinck


Zingen: Psalm 68:15 en 17
Lezen: Lukas 11:14-32
Zingen: Psalm 86:5, 6 en 7
Zingen: Psalm 81:13 en 15
Zingen: Psalm 22:14

Deze preek is eerder verschenen in de prekenbundel Tot de voleinding der wereld (2011)

Downloads

Klik hieronder om de gehele preek te downloaden

  • Bestand downloaden