Leespreek over de openbaring van Christus aan de discipelen op de berg

Preek over Mattheüs 28:16-19 van ds. G.J.N. Moens


Zingen: Psalm 108:1 en 2
Lezen: Mattheüs 28
Zingen: Psalm 119:45 en 83
Zingen: Psalm 21:5 en 6
Zingen: Psalm 87:1

Deze preek is eerder verschenen in de prekenbundel Tot de voleinding der wereld (2011)

Downloads

Klik hieronder om de gehele preek te downloaden

  • Bestand downloaden