Leespreek over een heilsprofetie voor de heidenen

Preek over Zacharia 8:23 van ds. L. Terlouw


Zingen: Psalm 46:4
Lezen: Zacharia 8:8-23
Zingen: Psalm 96:2, 5, 7
Zingen: Psalm 22:14
Zingen: Psalm 87:4

Deze preek is eerder verschenen in de prekenbundel Tot de voleinding der wereld (2011)

Downloads

Klik hieronder om de gehele preek te downloaden

  • Bestand downloaden