Leespreek over het komen van zondaren tot Christus

Preek over Johannes 6:37 van ds. A.A. Brugge


Zingen: Psalm 25:4, 7
Lezen: Johannes 6:22-40
Zingen: Psalm 68:14, 15
Zingen: Psalm 75:1, 4
Zingen: Psalm 67:2

Deze preek is eerder verschenen in de prekenbundel Tot de voleinding der wereld (2011)

Downloads

Klik hieronder om de gehele preek te downloaden

  • Bestand downloaden