Leespreek over huisgenoten Gods

Preek over Efeze 2:19-20 van ds. J.M.D. de Heer


Zingen: Psalm 119:78
Lezen: Efeze 2
Zingen: Psalm 87:1, 3 en 4
Zingen: Psalm 145:3
Zingen: Psalm 125:1

Deze preek is eerder verschenen in de prekenbundel Tot de voleinding der wereld (2011)

Downloads

Klik hieronder om de gehele preek te downloaden

  • Bestand downloaden