Leespreek over Scheba's koningin en Israëls koning

Preek over 1 Koningen 10:7 van ds. G.W.S. Mulder


Zingen: Psalm 65:1 en 3
Lezen: 1 Koningen 10:1-13
Zingen: Psalm 72:5 en 6
Zingen: Psalm 84:2 en 5
Zingen: Psalm 45:1

Deze preek is eerder verschenen in de prekenbundel Tot de voleinding der wereld (2011)

Downloads

Klik hieronder om de gehele preek te downloaden

  • Bestand downloaden