Leespreek over wat voor ieder mens nodig is om te weten

Preek over Psalm 130:3-5 van ds. G. Clements


Zingen: Psalm 26:2 en 8
Zingen: Psalm 116:10
Lezen: Psalm 130
Zingen: Psalm 25:7 en 8
Zingen: Psalm 51:9
Zingen: Psalm 130:4

Deze preek is eerder verschenen in de prekenbundel Tot de voleinding der wereld (2011)

Downloads

Klik hieronder om de gehele preek te downloaden

  • Bestand downloaden