Nalaten

U kunt bepalen wat er met uw geld en bezittingen gebeurt na uw overlijden. In uw testament kan ZGG aangewezen worden als erfgenaam voor (een gedeelte van) de nalatenschap. Daarnaast bestaat de mogelijkheid een vast bedrag op te nemen (legaat). U kunt het beste contact opnemen met uw notaris om te overleggen wat de mogelijkheden zijn om aan ZGG te denken. Hieronder staan enkele aanwijzingen voor nalaten aan ZGG.

Nalatenschap

U kunt ervoor kiezen om in uw testament (uiterste wil) op te laten nemen dat u ZGG als erfgenaam aanwijst voor (een gedeelte van) de nalatenschap. In uw testament neemt u dan de volgende zin op:
Ik benoem tot mijn erfgenaam de Stichting voor de Zending der Gereformeerde Gemeenten, gevestigd te Woerden.
Als u ZGG als (mede) erfgenaam aanwijst, zal ZGG dit deel van de nalatenschap altijd beneficiair aanvaarden. Dit wil zeggen dat ZGG de nalatenschap alleen aanvaardt voor zover het toegewezen erfdeel positief is.

Legaat

Een andere vorm van geven is het legateren van een bedrag aan ZGG na uw overlijden. Dit is van te voren vastgesteld in uw testament. In de meeste gevallen wordt in het testament opgenomen dat het legaat binnen drie maanden na overlijden uitgekeerd dient te worden.

In het testament dient u de officiële naam van ZGG op te nemen: Stichting voor de Zending der Gereformeerde Gemeenten, gevestigd te Woerden.

Neem contact op met ZGG voor meer informatie of vragen over nalatenschappen of legaten. Ook uw notaris kan informatie geven over (het opmaken of wijzigen van) testamenten. Zending Gereformeerde Gemeenten (ZGG) is een door de belastingdienst erkende ANBI-instelling. ZGG valt onder de groepsbeschikking van de Gereformeerde Gemeenten. Giften en schenkingen zijn dus aftrekbaar van de inkomstenbelasting.