Aardbeving in Albanië

26 november – Woerden

In de nacht van 25 op 26 november was er sprake van een zware aardbeving in Albanië, zo'n 10 kilometer ten noordoosten van Durrës. De beving had een kracht van 6,4 op de schaal van Richter, veel zwaarder dan de beving die in september Albanië deed opschrikken. Onze zendingswerkers in Durrës, Henk van Bochove en zijn gezin, het echtpaar Visser, Gerdine Zoeteman, Carolien Geluk en onderwijsondersteuner Ellen Maljaars hebben de beving heel bewust meegemaakt. Ook voor de familie Wassink in het nabijgelegen Tirana is de impact van deze gebeurtenis groot. 

Het meemaken van een aardbeving is heel ingrijpend. Zeker nu onze werkers dit twee keer in betrekkelijk korte tijd gebeurt en er veel naschokken met de bevingen gepaard gaan. We hopen dat u onze werkers gedenkt in het gebed en bidt om bewaring en om goede verwerking van deze gebeurtenissen.