Ad en Ilse de Pater uitgezonden naar Albanië

17 januari – Krabbendijke

Gisteravond zijn Ad en Ilse de Pater uitgezonden naar Albanië. De uitzenddienst vond plaats in hun thuisgemeente Krabbendijke. Omringd door hun kinderen, gemeenteleden, familie, vrienden, bekenden en ZGG-betrokkenen gaven Ad en Ilse hun ja-woord. Daardoor mogen ze namens de kerk, in dienst van ZGG, als zendingswerkers naar Albanië heengaan.

Bij de uitzending sprak ds. S. Maljaars, zendingsdeputaat, naar aanleiding van Psalm 46 vers 12: ‘De HEERE der heirscharen is met ons; de God Jakobs is ons een hoog Vertrek. Sela.’ Dit vers is een herhaling van vers 8. Het ‘sela’ erachter vraagt om nóg een herhaling, in gedachten. In de benauwende omstandigheden van de dichter benadrukt hij dat de God van Jakob, Die alle legermachten in Zijn hand heeft, met ons is. Met ons: immanu. Dat mag een troost zijn voor Ad en Ilse, maar ook voor hun kinderen. Of ze nu in Nederland wonen of elders in deze wereld, ‘de God Jakobs is ons een hoog Vertrek’.

De toespraak sloot goed aan bij de preek voorafgaand aan de uitzending. Ds. P.C. Vlot, predikant in Krabbendijke, sprak vanuit Handelingen 18 vers 26b: ‘En als hem Áquila en Priscilla gehoord hadden, namen zij hem [Apollos] tot zich en legden hem den weg Gods bescheidenlijker uit.’ In deze tekst gaat het over Een toerustingsechtpaar namens Immanuël. De predikant ging in op 1) Hun verbinding en 2) Hun betrekking. Áquila en Priscilla moesten uit Rome vluchten onder keizer Claudius. Ze ontmoeten Paulus in Korinthe en reizen mee naar Éfeze. In een brief aan Diognetus uit de 2e eeuw wordt van christenen gezegd: ‘Ieder vreemd land is hun vaderland en ieder vaderland is een vreemd land.’ Toch blijven Áquila en Priscilla in verbinding; dat blijkt uit Paulus’ brieven. Allereerst met Immanuël. Daarnaast ook met elkaar. En ze verbinden zich ook met Paulus.
In de synagoge in Éfeze horen ze een preek van Apollos. Daarin ontdekken ze een gebrek. Apollos spreekt van Gods weg, maar blijft steken in de doop van Johannes de Doper. Wat daarna is gebeurd met Jezus en de uitstorting van de Heilige Geest krijgen geen plaats. Áquila en Priscilla nodigen Apollos uit en geven hem toerusting: luisteren, spreken en nader uitleggen. Ze stellen hem de Christus voor in álles wat Hij deed, in plaats van alleen te wijzen op het Lam Gods. Zo komt Immanuël aan Zijn eer door de toerusting van dit echtpaar. En zo mogen Áquila en Priscilla in 2024 een voorbeeld zijn voor Ad en Ilse.

Door middel van een groet van Henk Visser namens het team in Albanië werden Ad en Ilse hartelijk welkom geheten. Ze verlaten Nederland met herinneringen aan en verwachtingen van Albanië. In 2009 werd familie De Pater immers ook uitgezonden naar dit land. Veel dingen zijn hetzelfde gebleven; er zijn ook zaken veranderd. Eén ding is zeker: God is onveranderd. Omdat Hij getrouw is, is er hoop voor Albanië.

Na afloop van de dienst kon afscheid genomen worden van Ad en Ilse. Op donderdag 18 januari beginnen ze de lange reis per auto naar hun appartement in Vaqarr (nabij Tirana).

Heeft u de dienst gemist, of wilt u hem nogmaals luisteren? Klik hier voor de audio-uitzending op kerkdienstgemist.nl.