Aflevering 5 videoserie online

5 juni – Woerden

Aflevering 5 van onze videoserie staat online! Deze aflevering sluit naadloos aan op aflevering 1. Want nadat Christus in Mattheüs 28:19 de opdracht geeft om het Evangelie uit te dragen onder de volken, vervolgt Hij in vers 20 met een rijke belofte en diepe bemoediging. Ds. W. Harinck, zendingsdeputaat, mediteert op pastorale wijze over Christus' bemoediging. Deze aflevering laat ons iets zien van de reikwijdte van Christus' almacht.