Benoeming op het zendingsbureau

27 augustus – Woerden

Recent ontstond op het zendingsbureau een vacature voor de functie van secretaresse. Tot onze blijdschap hebben we iemand kunnen benoemen op deze post. Judith Boogaard uit Middelburg komt ons secretariaat versterken. Judith is 25 jaar oud en zal in de omgeving van Woerden komen wonen. Vanaf 1 oktober 2019 zal zij haar werk bij ZGG beginnen.