Bezoek afgevaardigden zusterkerken aan Nederland

16 september – Woerden

Vier broeders uit de zusterkerken in Papoea en Nigeria zijn momenteel in Nederland. Ze zijn gekomen om de Generale Synode bij te wonen, die op 14 en 15 september plaats had. Het gaat om de predikanten N. Maling en T. Kepno en ouderling A. Mirin uit Papoea en ds. J.A. Ebeke uit Nigeria. De andere predikant uit Nigeria die mee zou komen, kreeg helaas geen visum.

Voorafgaand aan de bidstond voor de synode ontmoetten de afgevaardigden en het zendingsdeputaatschap elkaar in Barendrecht. Ds. Nebius Maling, coördinator van het Una-bijbelvertaalwerk, overhandigde de complete gedrukte Una Bijbel aan ds. G.W.S. Mulder, voorzitter van het deputaatschap. De Bijbel bevond zich in een draagnet. ‘Wij dragen de Bijbel in ons hart’, legde ds. Maling uit, ‘zoals ook onze kinderen die we in draagnetten vervoeren.’

Het bezoek van de delegatie beperkt zich niet tot overleg met het deputaatschap en aanwezigheid op de synode. De broeders brachten bijvoorbeeld een bezoek aan kringloopwinkel De Kringloods in ’s-Gravendeel. Deze winkel draagt 25% van de opbrengst af aan ZGG. De bezoekers keken met belangstelling rond bij de boeken, de tassen en de kleding, en konden ook het een en ander van hun gading vinden. Het bezoek aan de kringloopwinkel werd afgesloten met een etentje in een Chinees restaurant. Ook ds. N. Ude en zijn vrouw, om medische redenen in Nederland, waren van de partij.

De vier broeders hebben ook meegewerkt aan een aantal video-opnamen, bedoeld voor voorlichting. Dat gaf meteen gelegenheid om op het zendingsbureau te komen en de bureaumedewerkers te begroeten.

Al met al was het een drukke week voor de delegatie uit de zusterkerken. Toch wordt wederzijds ervaren dat het goed is om elkaar te ontmoeten, gesprekken te hebben en de onderlinge relatie te onderhouden.

De afgevaardigden uit de zusterkerken aan de synodetafel.

De broeders uit de zusterkerken ontmoeten het deputaatschap; ds. G.W.S. Mulder heeft de Una Bijbel en het draagnet in handen.

Ouderling Mirin en ds. Maling uit Papoea kijken samen met Maurice Heijboer (in opleiding bij ZGG) en vrijwilliger Bert van De Kringloods bij de theologische boeken.

Gezellige maaltijd bij de Chinees.
Middenvoor: ds. J.A. Ebeke.
V.l.n.r.: mevr. Marieke Ude, ds. N. Ude, Hanneke van Eckeveld (ZGG), ds. T. Kepno, Jan-Kees Kooijman (ZGG), ds. N. Maling, A. Mirin, Maurice Heijboer.

De kantine van het CBGG in Woerden als opnamelocatie voor interviews met de broeders uit de zusterkerken.

Groepsfoto op het zendingsbureau.