Kringloopwinkel Het Goede Doel draagt eerste opbrengsten af

18 december – Brakel

Op vrijdagavond 16 december zijn bestuur en vrijwilligers van kringloopwinkel Het Goede Doel in Brakel bij elkaar gekomen om tijdens een gezellige bijeenkomst de eerste opbrengsten van de kringloop bekend te maken. Na een welkom aan alle aanwezigen leest bestuurslid Sjaak Schenkeveld Mattheüs 20. Hij wijst er onder andere op dat de werkers in de wijngaard allen hetzelfde uitbetaald krijgen, hoe lang of kort ze ook gewerkt hebben. De heer van de wijngaard houdt rekening met wat ieder nodig heeft voor levensonderhoud. Ieder krijgt een gelijk dagloon. Schenkeveld verbindt dit met de inzet van de vrijwilligers: ieder heeft naar beschikbare tijd en mogelijkheden een fijne bijdrage geleverd aan het functioneren van deze kringloop. Daar bedankt het bestuur hen voor.

Voorzitter Karin van de Beek brengt in herinnering hoe de kringloop in vier weken is opgebouwd en op 16 mei 2022 geopend. Daarna hebben de vrijwilligers samen een soepel functionerende winkel gerealiseerd. Het is goed om in de kringloop te werken! Het is samenbindend, je leert elkaar kennen en je dient er de naaste mee. Later blijkt ook dat al veel jongeren in de kringloopwinkel een maatschappelijke stage hebben gedaan. Zo komen zij in aanraking met het fenomeen kringloopwinkel en vrijwilligerswerk voor goede doelen als zending.

Vervolgens nodigt Karin P. Eikelboom uit, die namens ZGG aanwezig is om de opbrengst van de eerste zeven maanden in ontvangst te nemen. Ze maken het prachtige bedrag van € 15.000,- zichtbaar. Dit bedrag wordt voor de helft geschonken aan ZGG. De andere helft wordt verdeeld over de deputaatschappen Evangelisatie, Israël, Bijbelverspreiding en Bijzondere Noden. Bestuurslid Ad Ermstrang geeft daarna een toelichting op de meer gespecificeerde cijfers. De avond wordt afgesloten met een feestelijk hapje en drankje en een attentie voor de vrijwilligers.

Kringloop Het Goede Doel is te vinden aan de Korterak 18 bij Brakel. Bijna dertig vrijwilligers uit de gereformeerde gemeenten van Aalst, Brakel en Poederoijen ontvangen en verkopen op donderdag, vrijdag en zaterdag allerlei mooie spullen in de winkel.

Bekijk de korte video van het officiële gedeelte van de avond of geniet mee door middel van onderstaande foto's.

Sjaak Schenkeveld opent de bijeenkomst.

Karin van de Beek haalt met de aanwezigen herinneringen op aan de periode rond de opening van kringloop Het Goede Doel.

Het bestuur presenteert samen met P. Eikelboom van ZGG de eerste afdracht aan de gekozen doelen.

Ad Ermstrang geeft een toelichting op de cijfers.

Natuurlijk kan iets lekkers niet ontbreken op zo'n feestelijke bijeenkomst.

Na afloop gaan de vrijwilligers met een smakelijke attentie naar huis.