Eerste doop- en belijdenisdienst in Durrës

21 maart – Woerden

Zondag 19 maart was een vreugdevolle dag voor de zendingsgemeente in Durrës, Albanië. Zes mensen deden belijdenis van hun geloof; vier van hen ontvingen ook het teken van de Heilige Doop. De dienst werd geleid door evangelist Pieter van Ojen. Gastpredikant was ds. Benilton uit Tirana, die zowel de preek hield als de doop bediende.

Meer informatie over en foto's van deze dienst zijn te vinden in dit artikel.