Familie Heijboer uitgezonden naar Ecuador

15 februari – Moerkapelle

Gisteravond zijn vanuit Moerkapelle Maurice en Dieke Heijboer met hun kinderen uitgezonden naar Ecuador. In hun eigen gemeente, omringd door familie, vrienden, bekenden en ZGG-betrokkenen gaven Maurice en Dieke hun ja-woord, waardoor ze als zendingswerkers in Ecuador aan ZGG verbonden werden. Bij de uitzending sprak ds. G.W.S. Mulder, voorzitter van het zendingsdeputaatschap, enkele woorden naar aanleiding van Psalm 92 vers 16: 'Om te verkondigen, dat de HEERE recht is; Hij is mijn Rotssteen, en in Hem is geen onrecht.' Maurice krijgt volmacht van de kerk om te verkondigen dat de HEERE recht is. Calvijn verbindt dat direct aan al het onrecht dat hij in zijn tijd en in zijn woonplaats om zich heen zag. Een verbinding die heden ten dage, en ook in Ecuador, nog steeds gelegd kan worden. Maar temidden van een wereld vol onrecht openbaart de Heere Zijn gerechtigheid in het heil van zondaren.

Voorafgaand aan de uitzending preekte ds. H. Brons, predikant van de gereformeerde gemeente in Moerkapelle, over Handelingen 27 vers 23b: '... een engel Gods, Wiens ik ben, Welken ook ik dien.' Het thema was De uitzending van gewillige dienaren. Dit werd uitgewerkt in 1) Eigendom van de Heere, 2) Dienaar van de Heere.
Paulus spreekt deze woorden uit als hij en zijn reisgenoten op het schip al dagenlang in hevige storm op zee verkeren. De situatie lijkt uitzichtsloos, maar het boek Handelingen gaat over de handelingen van de Heilige Geest in de uitbreiding van Gods Koninkrijk. In deze noodsituatie kan Paulus daarom zeggen: 'Zijt goedsmoeds!' Een engel Gods heeft hem het bericht van zekere redding gebracht. Zo komen in deze geschiedenis twee dienaren van God in beeld: die engel, en Paulus die naar Rome moet om voor de keizer te getuigen. Beide dienaren behoren God toe. Paulus weet zich in liefde verbonden aan hun Meester. Daarom kan hij Hem gewillig volgen in het dienen, zelfs als het schip schudt op de golven. Zo is het in 2023 nog steeds. Weerstand en tegenstand kunnen als een storm over Gods dienaren heenkomen. Toch wil Hij telkens weer gebruik maken van gebrekkige mensen. Ds. Brons sloot zijn preek af met de dringende vraag: 'Wie is vanavond nog meer gewillig om te gaan?'

Door middel van een groet van het team in Ecuador werden Maurice, Dieke en hun kinderen Nynke, Aimée en Simon van harte welkom geheten. Teamsecretaris Aline van de Maat wees in de brief op de geestelijke nood onder mensen in Ecuador, omdat ze niet weten dat alleen genade hen redden kan. Het team spreekt de hoop uit dat het gezin Heijboer iets van Gods liefde zal weerspiegelen in een liefdevol gezinsleven.

Na afloop van de dienst konden aanwezigen afscheid nemen van Maurice, Dieke, Nynke en Aimée. De familie Heijboer hoopt op donderdag 16 februari naar Ecuador te vertrekken en zich voor hun taalstudie te vestigen in de hoofdstad Quito.

Heeft u de dienst gemist, of wilt u hem nogmaals luisteren? Klik hier voor de video-uitzending op kerkdienstgemist.nl. Hieronder vindt u het audiobestand.