Familie J.B. Kardol uitgezonden naar Guinee

6 april – Utrecht

Gisteravond vond in Utrecht de uitzenddienst van Jos en Jannemieke Kardol plaats. In het midden van de gemeente, in aanwezigheid van ouders, familie, vrienden, bekenden en ZGG-betrokkenen spraken Jos en Jannemieke hun ja-woord uit. Jos zal als evangelist gaan werken in Garama (Guinee) en het Evangelie onder de Mogofin-stam verbreiden. Bij de uitzending benoemde ds. P.D. den Haan, secretaris van het deputaatschap, dat zendingswerk geen gemakkelijk werk is, en dat zendingswerkers geen invloed hebben op de vrucht van hun werk. Daarom gaf hij Jos en Jannemieke 2 Thessalonicenzen 3 vers 16 mee: 'De Heere nu des vredes Zelf geve u vrede te allen tijd, in allerlei wijze. De Heere zij met u allen.' 

Voordat de uitzending werd verricht, ging ds. W. Harinck, predikant van de gereformeerde gemeente in Utrecht, voor in een preek over Openbaring 3 vers 8a. Het thema was Een bemoedigende belofte voor het zendingswerk, en werd uitgewerkt in De Belover en De belofte.
De brief aan Filadelfia bevat woorden van Christus. Hij noemt Zich hier de Heilige, de Waarachtige, Drager van de sleutel Davids. De laatste benaming doet denken aan de sleuteldragers in het Oude Testament, bijvoorbeeld Eljakim ten tijde van koning Hizkia. Zij droegen de sleutel van de schatkamer en bepaalden wie toegang kregen tot de koning zelf. Wat een bemoediging voor de gemeente van Filadelfia, die niet langer welkom was in de synagoge, dat Christus Zichzelf de Sleuteldrager noemt! Hij brengt tot de schatten van het Koninkrijk der hemelen, en is de Toegang tot de Vader.
Deze Sleuteldrager heeft een geopende deur gegeven, die niemand sluiten kan. Dat ziet op rijke kansen voor het Evangelie. In vers 9 blijkt dat voorheen vijandige Joden toch zullen komen. Die geopende deur is zodoende een belofte voor zendingswerk, ondanks het feit dat de mensen in Filadelfia én zendingswerkers anno 2022 maar 'kleine kracht' hebben. Daarom kunnen Jos en Jannemieke naar Guinee om daar Gods Woord te verkondigen.

Nadat Jos nog een toespraak hield en de dienst was beëindigd konden de aanwezigen afscheid nemen van Jos en Jannemieke. Het echtpaar Kardol, met Sara en Hanna, hoopt op donderdag 7 april naar Guinee te vertrekken.

De uitzenddienst is hier terug te zien en luisteren (begin bij 22.00).