Familie J.W.M. Baan uitgezonden naar Guinee

12 oktober – Opheusden

Gisteravond vond in Opheusden de uitzenddienst van Maarten en Gerdineke Baan plaats. In het midden van de gemeente, in aanwezigheid van ouders, familie, vrienden, bekenden en ZGG-betrokkenen spraken Maarten en Gerdineke hun ja-woord uit. Maarten zal als evangelist gaan werken in Coliah (Guinee) en het Evangelie brengen onder de inwoners van dit dorp, waar Gods Woord nog vrijwel geheel onbekend is. Bij de uitzending benoemde ds. G.W.S. Mulder, voorzitter van het deputaatschap, dat zendingswerk samengaat met de 'strijd der geesten'. De gemeente van Opheusden is daarom geroepen om standvastig te blijven bidden voor familie Baan. Op hun post in Guinee gaat Maarten 'de wacht des HEEREN' waarnemen (Numeri 9: 23m). Dat is niet gemakkelijk, maar de HEERE Zelf houdt er de wacht over. Dat strekt tot bemoediging. 
Ds. Mulder las de teamgroet voor die de werkers in Guinee voor de gelegenheid hadden geschreven. Alles is klaar voor de familie Baan, en het team kijkt uit naar hun komst.

Voordat de uitzending werd verricht, ging ds. W. Mouw, predikant van de gereformeerde gemeente in Opheusden, voor in een preek over 2 Timotheüs 1 vers 8a: 'Schaam u dan niet voor de getuigenis onzes Heeren'. Het thema was Bemoedigende woorden van de apostel Paulus aan zijn geestelijke zoon Timotheüs. Dit werd uitgewerkt in Hij hoeft zich niet te schamen en Hij mag zich niet schamen.
Paulus schrijft deze woorden aan Timotheüs als hij in de gevangenis zit. Hij weet dat zijn einde nadert. Timotheüs is nog jong. Het dienen van de gemeente van Efeze is voor hem niet gemakkelijk. Paulus kent zijn 'geestelijke zoon' en weet dat Timotheüs gevaar loopt zich terug te trekken en te zwijgen. Maar dat hoeft Timotheüs niet te doen, want de Heilige Geest heeft hem een geest van kracht, liefde en gematigdheid gegeven (vs. 7). Bovendien heeft Timotheüs zo'n rijke boodschap te brengen! Voor het Evangelie van Christus mag niemand zich schamen. Het is de boodschap van genade, waarvan Timotheüs nooit zal mogen zwijgen. Maarten en Gerdineke kunnen dit meenemen naar Guinee. Het valt zendingswerkers niet altijd mee om naar buiten te gaan en te spreken over Gods goedheid. Dan is Paulus' oproep aan Timotheüs actueel in 2022. Paulus en Timotheüs zijn beide afgelost van hun dienst in Gods Koninkrijk, maar nieuwe werkers komen, jaar in jaar uit, eeuw in eeuw uit. En zij mogen getuigen van 'onze Heere', zoals de tekst besluit.

Nadat Maarten nog een dankwoord uitsprak voor het meeleven, en vooral het gebed dat in de gemeente van Opheusden is geweest sinds de benoeming van het echtpaar Baan in oktober 2020, besloot ds. Mulder de dienst. De aanwezigen konden afscheid nemen van Maarten en Gerdineke. Het echtpaar Baan, met Rhodé en Talitha, hoopt op donderdag 13 oktober naar Guinee te vertrekken.

Heeft u de dienst gemist, of wilt u hem nogmaals luisteren? Hieronder vindt u het audiobestand.

.