Familie P.J.L. Hout uitgezonden naar Albanië

26 oktober – Elspeet

Gisteravond vond in Elspeet de uitzenddienst van Peter en Arianne Hout plaats. In hun eigen gemeente, omringd door ouders, familie, vrienden, bekenden en ZGG-betrokkenen spraken Peter en Arianne hun ja-woord uit. Peter zal als evangelist gaan werken in Albanië. Bij de uitzending benoemde ds. P.D. den Haan, secretaris van het zendingsdeputaatschap, dat het ja-woord van Peter en Arianne hen verbindt aan het zendingswerk van ons kerkverband. Aan de hand van 1 Johannes 2 vers 28 stond ds. Den Haan stil bij het woord 'kinderkens'. Kleine kinderen worden daarmee bedoeld, terwijl de apostel Johannes schrijft aan volwassenen. Voor het werk in Gods Koninkrijk gebruikt de Heere zwakke en afhankelijke mensen, die Hem dagelijks nodig hebben tot in de kleinste dingen toe. Johannes roept deze 'kinderkens' op om in Hem te blijven. Alleen zo kan het werk in Gods Koninkrijk worden verricht, en alleen zo kan een nietig mens God ontmoeten.

Voorafgaand aan de uitzending preekte ds. G. van Manen, predikant van de gereformeerde gemeente in Elspeet, over Lukas 6 vers 12 en 13: 'En het geschiedde in die dagen, dat Hij uitging naar den berg om te bidden, en Hij bleef den nacht over in het gebed tot God. En als het dag was geworden, riep Hij Zijn discipelen tot Zich, en verkoos er twaalf uit hen, die Hij ook apostelen noemde.' Het thema was Jezus in het gebed tot God. Dit werd uitgewerkt in 1) Wanneer Hij dat doet, 2) Waar Hij dat doet en 3) Voor wie Hij dat doet.
De Heere Jezus brengt een nacht door op een berg, om te bidden. Hij weet van de vijandschap onder Zijn eigen volk. Hij weet ook dat Hij na deze nacht twaalf apostelen zal kiezen. Tussen die twee zaken in zoekt Hij urenlang de gemeenschap met Zijn Vader. Dat heeft betekenis. Vijandige reacties op het Evangelie zullen in Albanië gevonden worden. Dan is het gebed onmisbaar. Roeping en zending van dienaren in het Koninkrijk worden voorafgegaan door gebed. Als Jezus urenlang Zijn Vader zoekt in gebed, hoeveel te meer hebben zondige mensenkinderen het nodig om altijd te bidden, en nooit te vertragen. De volgende dag verkiest Christus twaalf apostelen. Hun namen worden genoemd, maar van verschillende apostelen lezen we later niets meer. Werkers in Gods Koninkrijk zijn slechts een middel in Gods hand om te zaaien, maar mogen vertrouwen op Jezus' belofte: 'Ik ben met ulieden al de dagen...' (Matth. 28: 20).

De groet van het team in Albanië, waarin Peter, Arianne en hun kinderen hartelijk welkom worden geheten, kon dit keer persoonlijk worden voorgelezen door de teamvoorzitter, evangelist Henk Visser, die momenteel met verlof in Nederland is. Het team in Albanië ziet uit naar de komst van Peter en Arianne en de kinderen, omdat het uitziet naar de uitbreiding van Gods Koninkrijk onder de Albanezen.

Na afloop van de dienst konden aanwezigen afscheid nemen van Peter en Arianne en hun dochters Martha en Esther. Het echtpaar Hout, met Martha, Esther, Levi en Jachin, hoopt op donderdag 27 oktober naar Albanië te vertrekken en zich te vestigen in Delvinë voor de taalstudie.

Heeft u de dienst gemist, of wilt u hem nogmaals luisteren? Hieronder vindt u het audiobestand.